Khoa Liên thông

Tuyển sinh Liên thông Hanoi Metropolitan University( Đại học Thủ đô Hà nội)

Liên thông Đại học Thủ đô Hà Nội , Liên thông Cao đẳng Sư phạm Đại học Thủ đô Hà Nội, Liên thông Cao đẳng Mầm non, Liên thông Cao đẳng Giáo dục Tiểu học, Liên thông Cao đẳng – Đại học Thủ đô Hà Nội .Tuyển sinh Liên thông Hanoi Metropolitan University( Đại học Thủ đô Hà nội)

Tuyển sinh Liên thông Đại học Thủ Đô Hà Nội, Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học;Tuyển sinh Liên thông Hanoi Metropolitan University( Đại học Thủ đô Hà nội)
- Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số   /QĐ-ĐHTĐHN/TS15 ngày   /5/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội về việc ban hành Quy định tuyển sinh liên thông cao đẳng hệ chính quy của trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm 2015;
- Căn cứ kế hoạch và lịch trình công tác tuyển sinh năm 2015 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội (ĐHTĐ Hà Nội),
Trường ĐHTĐ Hà Nội thông báo tới các thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông Đại học Thủ đô Hà Nội hệ Cao đẳng chính quy năm 2015 một số nội dung sau:Tuyển sinh Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng Sư phạm Mầm non 
1.1. Thời gian:
1.1.1. Giai đoạn 1 (tháng 8/2016)
Nộp hồ sơ: từ 11/01 đến 26/7/2016 (trong giờ hành chính).
Thí sinh nhận giấy báo dự thi: từ 3/8 đến 7/8/2015.
1.1.2. Giai đoạn 2 (tháng 11/2015)
Nộp hồ sơ: từ 1/9 đến 25/10/2015 (trong giờ hành chính).
Thực hiện Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2015, UBND thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 và các Văn bản về việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo giữa Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội với các Trường: Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đai học Sư phạm Hà Nội 2: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Sư Phạm Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219

Hệ cao đẳng liên thông Đại học Thủ đô Hà Nội (Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cũ) – chuyên ngành sư phạm mầm non – mã ngành C140201.Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Căn cứ Quyết định số   /QĐ-ĐHTĐHN/TS15 ngày   /5/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội về việc ban hành Quy định tuyển sinh liên thông cao đẳng sư phạm hệ chính quy của trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm 2015;Hệ liên thông lên cao đẳng mầm non:  Nhà trường nhận hồ sơ kể từ ngày đăng thông báo đến hết 30/10/2015

 

 

Tác giả: www.tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 20/05/2015 05:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên