Tư vấn việc làm

Tuyển dụng viên chức Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

Tuyển dụng viên chức Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM ngày 04/3/2015 Văn bản số: 354/KH-ĐHKT-TCHC,Căn cứ chỉ tiêu nhân sự nhiệm kỳ 2011-2016 của các đơn vị, đồng thời xét nhu cầu công tác thực tế của UEH; căn cứ Quy chế tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức; UEH thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau:

2. Tiêu chuẩn chung
2.1. Vị trí giảng viên:
Có học vị Tiến sỹ phù hợp với ngành, chuyên ngành dự tuyển (riêng ứng viên Khoa Quản lý nhà nước và Bộ môn Du lịch của Khoa Thương mại - Du lịch  - Marketing yêu cầu học vị Thạc sỹ trở lên);
Tuổi đời dự tuyển không quá 35 tuổi đối với Thạc sỹ, 45 tuổi đối với Tiến sỹ và 50 tuổi đối với Giáo sư, Phó Giáo sư;
Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu chung - CEF (hoặc tương đương);
Tin học văn phòng.
2.2. Vị trí chuyên viên:
Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc bằng Thạc sỹ (theo yêu cầu cụ thể của từng vị trí chuyên viên);
Tuổi đời dự tuyển không quá 30 tuổi đối với Cử nhân và không quá 35 tuổi đối với Thạc sỹ;
Tiếng Anh trình độ A2 khung châu Âu chung - CEF (hoặc tương đương);
Tin học văn phòng.
3. Tiến độ thực hiện
3.1. Từ ngày 05-08/3/2015:
Thông báo tuyển dụng trên Portal ueh.edu.vn và các phương tiện truyền thông khác.
3.2. Từ ngày 09/3-10/4/2015:
- Ứng viên đăng ký dự tuyển online;

1. Chỉ tiêu 1.1. Đối với Khối giảng dạy

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu

1

Khoa Kinh tế

2

 

Bm. Kinh tế học

2

2

Khoa Quản trị kinh doanh

2

 

Bm. Quản trị chiến lược

1

 

Bm. Quản trị tài chính

1

3

Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing

6

 

Bm. Kinh doanh quốc tế

1

 

Bm. Du lịch

5

4

Khoa Tài chính công

6

 

Bm. Tài chính - Tiền tệ

3

 

Bm. Tài chính công

3

5

Khoa Tài chính

6

 

Bm. Tài chính quốc tế

2

 

Bm. Tài chính doanh nghiệp

2

 

Bm. Đầu tư tài chính

1

 

Bm. Bảo hiểm

1

6

Khoa Kế toán - Kiểm toán

1

 

Bm. Nguyên lý kế toán

1

7

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

2

 

Bm. Hệ thống thông tin

1

 

Bm. Công nghệ phần mềm

1

8

Khoa Lý luận chính trị

2

 

Bm. NLCBCN Mác-Lênin

2

9

Khoa Luật

2

 

Bm. Luật đại cương

1

 

Bm. Luật kinh tế

1

10

Khoa Quản lý nhà nước

5

Tổng cộng

30

1.2. Đối với Khối quản lý (vị trí chuyên viên)

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

1

Thông tin ứng viên

2

Phòng Công nghệ thông tin

3

Thông tin ứng viên

3

Thư viện

1

Thông tin ứng viên

4

Tạp chí Phát triển kinh tế

1

Thông tin ứng viên

Tổng cộng

6

 

Đăng ký dự tuyển vị trí giảng viên;
Đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên.
- Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 4 và nhận hướng dẫn về kỳ thi.
3.3. Từ ngày 11-24/4/2015:
- Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2015, các ban giúp việc;
- Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp danh sách ứng viên;
- Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt hồ sơ dự thi và thông báo đến ứng viên;
- Các đơn vị gặp gỡ ứng viên, trao đổi và thực hiện thủ tục giao đề tài môn vấn đáp (đối với khối giảng dạy).
3.4. Từ ngày 25/4-08/5/2015:
- Ứng viên ôn tập các nội dung thi;
- Hạn cuối ứng viên vị trí giảng viên và chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin nộp nội dung chuẩn bị cho môn thi Vấn đáp qua email doantran@ueh.edu.vn trước ngày 08/5/2015.
3.5. Từ ngày 11-15/5/2015:
Tổ chức thi tuyển/xét tuyển đối với vị trí giảng viên có học vị Tiến sĩ và chấm thi.
3.6. Từ ngày 18-22/5/2015:
- Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp kết quả thi đề nghị Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt, công nhận kết quả thi;
- Công bố kết quả thi.
3.7. Ngày 01/6/2015:
Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc.
4. Hồ sơ dự tuyển
Mẫu thông tin trang bìa hồ sơ;
Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương nơi cư trú  hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
Giấy khai sinh (bản sao y công chứng);  
Bằng Cử nhân, bảng điểm toàn khóa (bản sao y công chứng);
Bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ, bảng điểm toàn khóa (bản sao y công chứng);
Chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học trong thời hạn còn giá trị theo quy định (bản photocopy, nếu có);
Các giấy chứng nhận hưởng chính sách, chứng nhận ưu tiên (bản sao công chứng, nếu có);
Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
Bản sao các bằng khen, giấy khen (nếu có);
01 tấm hình 4x6;
Chứng minh nhân dân (bản sao y công chứng);
Hộ khẩu (bản sao y công chứng).
Lưu ý: Bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền công nhận; bằng tốt nghiệp và bảng điểm dịch sang tiếng Việt  có chứng thực đúng quy định.

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 09/06/2015 06:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên