Đào tạo đại học

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long xét tuyển tốt nghiệp thpt

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long xét tuyển tốt nghiệp thpt Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-TTg về việc Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.Theo đó, thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Trường Đại học Sư phạm Vĩnh Long là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh...Với chất lượng đào tạo được khẳng định qua nhiều năm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường công lập thuộc hệ thống đào tạo quốc dân của Việt Nam. Hiện tại nhà trường do bộ LTBXH quản lý về nhân sự và Bộ GDĐT quản lý về chuyên môn.
Với vị trí nằm giữa trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những trường trọng điểm về dạy nghề của cả nước, do dự án “Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề” đầu tư.
Trong những năm qua trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao hàng ngàn GVDN và cán bộ kỹ thuật cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành khác của đất nước.
Qua thăm dò, hiện nay đội ngũ này đã phát huy năng lực tại nơi làm việc rất tốt, rất nhạy bén trong quá trình tiếp thu công nghệ mới, có nhiều người đã trở thành cán bộ chủ chốt ở các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề hoặc các cơ quan, đơn vị, nhà máy xí nghiệp, ...phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.Học phí: Theo: Nghị định 49/2010/NĐ-CP;   Nghị định 74/2013/NĐ-CP;  và Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH,Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ĐẠI HỌC hệ chính quy xét tuyển tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 4 năm đến 4,5 năm
1. Công nghệ kỹ thuật ô tô
2. Công nghệ chế tạo máy
3. Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử
4. Công nghệ thông tin
5. Công nghệ thực phẩm
6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 7. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 8. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 ĐẠI HỌC liên thông hệ chính quy, thời gian đào tạo 1,5 năm
1. Công nghệ kỹ thuật ô tô
2. Công nghệ chế tạo máy
3. Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử
4. Công nghệ thông tin
5. Công nghệ thực phẩm
6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 8. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;Căn cứ Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng
năm 2015;Căn cứ Công số 672/KTKĐCLGD ngày 29/5/2015 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục về việc hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015;Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Ký hiệu trường: VLU) thông báo
tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015 như sau:

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 25/06/2015 08:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên