Tư vấn việc làm

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 ăn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Căn cứ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

 Là những người có nguyện vọng làm việc lâu dài tại trường CĐSP Kiên Giang.
Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
– Đơn xin dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài.
– Tuổi dự tuyển phải đủ từ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.
– Điều kiện của từng ngạch như sau: Ngạch Giáo viên trung học (mã số 15.113): trình độ tốt nghiệp Đại học Sư phạm hệ chính quy từ khá trở lên (nếu đào tạo ngành ngoài sư phạm, phải qua lớp bồi dưỡng NVSP, bồi dưỡng quản lý HCNN và QLGD, nếu tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ thì phải có trình độ B ngoại ngữ thứ 2), trình độ ngoại ngữ B, tin học A.
Số lượng viên chức cần tuyển
– 02 Giáo viên ngành Mỹ thuật;
– 02 Giáo viên ngành Tiếng Anh;
– 03 Giáo viên ngành Ngữ văn;
– 02 Giáo viên ngành Tin học.
Lệ phí thi tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí thi nâng ngạch công chức, viên chức.
Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/05/2015 đến ngày 18/06/2015.
– Địa điểm nhận hồ sơ: phòng TCCB-Công tác HSSV, trường CĐSP Kiên Giang.
– Điện thoại: 077.3911071.
– Website: cdspkg.edu.vn

Tác giả: www.tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 16/05/2015 05:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên