Đào tạo trung cấp

Trung cấp mầm non-Trường trung cấp nhà trẻ mẫu giáo hà nội

Trực thuộc Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em, được UBND thành phố Hà Nội quyết định công nhận thành lập năm học 1972- 1973.Ngày đầu thành lập cơ sở chính của trường tại nơi sơ tán xã Minh Khai huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội. Trường có 2 lớp đào tạo cô nuôi dạy trẻ hệ chính qui và 5 lớp bồi dưỡng 3 tháng. Công tác đào tạo và bồi dưỡng của trường đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà trẻ thuộc các nhà máy, xí nghiệp của thành phố.Chất lượng đào tạo của trường dần được khẳng định

Trường Trung học Sư Phạm Mẫu Giáo - Nhà Trẻ Hà Nội được thành lập theo QĐ 2731/QĐ-UB ngày 05/6/1990 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở sát nhập hai trường: Trường TCSP Mẫu giáo Hà Nội (1957) và Trường Sơ học nuôi dạy trẻ (1973) và được đổi tên thành Trường Trung cấp Sư Phạm Mẫu Giáo - Nhà Trẻ Hà Nội theo QĐ 1743/QĐUB ngày 30/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội. Trường mầm non thực hành Linh Đàm được thành lập theo QĐ số 6743/QĐUB ngày 20 tháng 11 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội với tư cách là đơn vị thực hành trực thuộc Trường Trung cấp Sư Phạm Mẫu Giáo - Nhà Trẻ Hà Nội.Trực thuộc Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em, được UBND thành phố Hà Nội quyết định công nhận thành lập năm học 1972- 1973.Ngày đầu thành lập cơ sở chính của trường tại nơi sơ tán xã Minh Khai huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội. Trường có 2 lớp đào tạo cô nuôi dạy trẻ hệ chính qui và 5 lớp bồi dưỡng 3 tháng. Công tác đào tạo và bồi dưỡng của trường đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà trẻ thuộc các nhà máy, xí nghiệp của thành phố.Chất lượng đào tạo của trường dần được khẳng địnhTrường Trung học sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội được thành lập theo QĐ 2731/QĐ-UB ngày 05/6/1990 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở sát nhập hai trường: Trường THSP Mẫu giáo Hà Nội (1957) và Trường Sơ học nuôi dạy trẻ (1973)

Trường dần dần đi vào ổn định (2000-2020) và phát triển: đa ngành, nhiều hình thức đào tạo: chính quy, tập trung, chuyên đề, liên kết…Ngành Học: Sư phạm mầm non
Chăm sóc và hỗ trợ gia đình
Văn hóa, văn nghệ quần chúng
Từ năm 2015, quy mô phát triển vẫn ở tốp đầu các trường TCCN Hà Nội, mở đầu là Liên kết đào tạo TCSP MN với Ban nữ công Quân đội - Bộ Quốc Phòng; Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương. Liên kết với Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương là bước chuyển từ đào tạo liên kết các quận, huyện của Hà Nội sang các tỉnh bạn. Hiệu trưởng Phạm Văn Đại là người có công đầu mở đường đào tạo liên kết với các tỉnh bạn. Tiếp theo Hải Dương là liên kết với Thanh Hóa, Hội CCB, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam...
Thực hiện yêu cầu của Thành phố Hà Nội đối với việc nâng chuẩn cho GVMN Thủ Đô, từ năm 2015, nhà trường tổ chức liên kết đào tạo cử nhân GDMN với ĐHSP Hà Nội. Đồng thời từ năm học 2006-2007, trường trở thành trường đào tạo đa ngành: TCSPMN, TCNV chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và hỗ trợ gia đình, TCNV tổ chức hướng dẫn hoạt động văn nghệ trẻ em. Hai chuyên ngành mới do nhà trường xây dựng - bước chuyển hướng, đón đầu cung cấp nhân lực nhằm góp phần đổi mới chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ em.
Biên soạn chương trình, giáo trình là công tác trọng tâm thường xuyên được nhà trường quan tâm, đặc biệt trong 3 năm 2003 – 2005, nhà trường tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để tập thể cán bộ giáo viên nhà trường hoàn thành Đề án của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội biên soạn trọn bộ chương trình, giáo trình đào tạo trung cấp sư phạm mầm non. 

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 09/07/2015 03:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên