Đào tạo trung cấp

Trung Cấp Mầm non-Trường Trung Cấp sư phạm Mầm Non

xét tuyển Trung Cấp Mầm non:Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 04 năm 2007 và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 04 năm 2007 và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Mã trường,

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu năm 2018

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Mã trường: 2602

 

600

300

0

0

300

0

Sư phạm mầm non

01

600

300

0

0

300

0

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT: Xét tuyển điểm TBC các môn của 3 năm lớp 10, 11, 12.

- Đối với thí inh tốt nghiệp THCS: Xét tuyển điểm TBC các môn của 4 năm lớp 6, 7, 8, 9.

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 09/07/2015 04:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên