Đào tạo thạc sĩ

Trung Cấp Mầm non - Trung Cấp tổng hợp Hà Nội

Trung Cấp Mầm non - Trung Cấp tổng hợp Hà Nội Chương trình Trung cấp Mầm non cung cấp cho người học những kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu xã hội đối với sự phát triển giáo dục mầm non..

Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp tại khu vực Thành phố Hà Nội

Trường trung cấp kỹ nghệ thực hành Hà Nội

-Trường trung cấp nghề kỹ nghệ thực hành HIPT

-Trường trung cấp Bách Khoa Trung ương

Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội

Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội

- Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

Trường Trung cấp Kỹ nghệ Thăng Long

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội

Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch Hà Nội

- Trường Trung Cấp Kinh Tế Và Du Lịch Hà Nội

Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội

Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc

Trường Trung cấp Hà Nội

 - Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa sữa

Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Á

Trường Trung Cấp Công Nghệ Thăng Long

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phan Chu Trinh

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

-Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường

Trường Trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội (ESTIH)

Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long

Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ Khách sạn Hà Nội

Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội

Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

- Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải

 - Trường Trung cấp Quang Trung

Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội

Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Dược Hà Nội

Trường Trung cấp Y Dược cộng đồng Hà Nội

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội

Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội

Trường Trung cấp Y tế Hà Nội

Tác giả: www.tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 22/02/2021 07:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên