Thời khoá biểu chính quy

Thông báo vv xếp thời khóa biểu học kì 1 năm học 2015-2016

Thông báo vv xếp thời khóa biểu học kì 1 năm học 2015-2016, Trường mở các lớp bồi dưỡng Công tác thiết bị trường học,Quản lý giáo dục mầm non khai giảng liên tục vào ngày 14,15 hàng tháng tại các sơ sở hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội

Căn cứ lịch trình năm học 2015 – 2016;
Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa 2013 – 2016 và 2014 – 2017;
Căn cứ vào tình hình thực tế sử dụng phòng học,
Nhà trường yêu cầu phòng Đào tạo phối hợp với các khoa đào tạo thực hiện công tác xếp thời khóa biểu và hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần theo đúng tiến độ sau:
1. Thực hiện thời gian biểu học tập của các khoa năm học 2015-2016
- Các khoa học chính buổi sáng: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Ngoại ngữ, Công nghệ môi trường.
- Các khoa học chính buổi chiều: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ thông tin, Giáo dục thể chất và Nghệ thuật, Lịch sử, Vật lý, Tâm lý Giáo dục.
- Buổi sáng có 5 tiết (1 – 5), buổi chiều có 5 tiết (6 – 10), buổi tối có 2 tiết (11-12).
- Buổi sáng xếp từ tiết 1, buổi chiều xếp từ tiết 6, được phép xếp liền tiết 5-6.
- Đảm bảo cho sinh viên được học đều cả học kỳ, tránh dồn nhiều số tiết về đầu kỳ.
- Đối với các môn chung, yêu cầu xếp TKB theo hình thức cuốn chiếu.
- Đối với các môn riêng, các khoa có thể xếp TKB theo hình thức cuốn chiếu một cách hợp lý.
2. Xếp thời khóa biểu
- Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch các lớp học phần môn chung:
- Các khoa xây dựng kế hoạch thời khóa biểu các môn chuyên ngành cho HK3 (khóa 2014 – 2017) và HK5 (khóa 2013 – 2016): hạn cuối là ngày 01/6/2015.
- Yêu cầu: Có đầy đủ thông tin về tên giảng viên – kể cả giảng viên thỉnh giảng, tính chất phòng học, ca học lý thuyết/thực hành, tuần học cụ thể, chính xác.
- Phòng đào tạo cập nhật TKB và sắp xếp, ổn định phòng học: ngày 15/6- 05/7/2015.
- Trong thời gian này Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa để thay đổi TKB các học phần chuyên ngành căn cứ vào điều kiện phòng học.
- Thời khóa biểu dự kiến (cả môn chung và môn riêng) sẽ được đưa lên Cổng thông tin đào tạo trước ngày 15/7/2015 để Sinh viên có kế hoạch đăng ký.
3. Sinh viên đăng ký kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015 – 2016
- Đối tượng: sinh viên các khóa 2013-2016, 2014-2017; sinh viên học lại 100%.
- Hình thức đăng ký: trên cổng thông tin đào tạo (tại website: tuyensinhdaihoc.edu.vn).
- Thời gian đăng ký:Tư vấn Giáo vụ chủ nhiệm : T Trung : 0942 000 645 - 0982 333 219,

Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội,Tầng 3 Phòng 309 Hợp tác đào tạo Sư Phạm Hà Nội
Khóa 2013 – 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 13/7đến 17h00 ngày19/7/2015.
Khóa 2014 – 2017: đăng ký từ 8h00 ngày 20/7 đến 17h00 ngày 26/7/2015.
Sinh viên thuộc diện học lại cùng khóa nào phải đăng ký thời gian của khóa đó.
4. Cố vấn học tập duyệt đăng ký học tập của sinh viên:từ ngày 25/7-05/8/2015.
5. Một số lưu ý
- Sau khi có thời khóa biểu chính  thức, sinh viên được phép điều chỉnh đăng ký học phần trong các trường hợp sau:
+ Đã đăng ký các học phần không mở lớp
+ Đăng ký bổ sung (mẫu ĐT 6.9) hoặc rút bớt vì lý do cá nhân (mẫu ĐT 6.8) (trong trường hợp này phải làm đơn có chữ ký xác nhận của CVHT)
- Mọi thay đổi về TKB sau khi đã đưa lên cổng thông tin cho sinh viên lựa chọn sẽ không được chấp nhận.
Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, Trưởng các phòng Đào tạo, CTHSSV, HC-QT, Thanh tra-PC thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đơn vị biết và thực hiện nghiêm túc.

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 05/08/2015 01:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên