Thời khoá biểu chính quy

Thời khóa biểu lớp 06K38MNHN Trường Cao Đẳng Hải Dương Cơ Sở Hà Nội

Thời khóa biểu lớp 06K38MNHN Trường Cao Đẳng Hải Dương Cơ Sở Hà Nội: Căn cứ lịch trình năm học 2015-2016 hệ cao đẳng chính quy;Căn cứ Thông báo số 59/TB-CDHDHN ngày 05 tháng 8 năm 2015 về việc tổ chức học kỳ phụ năm học 2015-2016;Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học học kỳ phụ năm học 2014-2015,Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2014-2015 như sau:

1. Các học phần tổ chức học và thi ở học kỳ phụ (Thời khóa biểu kèm theo):

TT

Khoa

Tên học phần

Số tín chỉ/

số tiết/đvht

Ghi chú

1.

Môn chung (*)

Tư tưởng HCM

2 CĐ

 Mầm Non

2.

Pháp luật đại cương

2 CĐ

 Tiểu học

3.

Đường lối CM của ĐCS

3 TC

 Thiết bị

4.

Quản lý HCNN

1 TC

 Điện Công Nghiệp 

5.

GDQP-AN 1

45 tiết

 

6.

Anh văn 2

4 TC

 Mầm Non

7.

Anh văn 1

3 CĐ

 Sư phạm Anh

8.

Tin học cơ sở

2 CĐ

 Sư phạm toán

9.

Nguyên lý CB 1

2 TC

 Sư phạm Âm nhạc

10.

Nguyên lý CB 2

3 CĐ

 SP văn 

11.

Khoa CNTT (*)

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

2 TC

 

12.

Thiết kế Web

2 TC

 

13.

PT&TK hệ thống  hướng đối tượng

2 TC

 

14.

Quản trị mạng

2 TC

 

15.

Lập trình hướng đối tượng

2 TC

 

16.

Nguyên lý hệ điều hành

2 TC

 

17.

Khoa GDTC&NT (*)

Đồ học và ƯDCNTT trong DH mĩ thuật

2 TC

 

18.

Khoa Lịch sử

Chuyên đề văn hóa

3TC

 

Hà Nội học

2TC

 

Chuyên đề phong tục

2TC

 

19.

Khoa NN (*)

Ngữ pháp TA thực hành

3 TC

 

20.

Kỹ năng đọc hiểu 3

2 TC

 

21.

Kỹ năng đọc hiểu 2

2 TC

 

22.

Kỹ năng giao tiếp TV

2 TC

 

23.

Trung văn 1

3 TC

 

24.

Khoa MN (*)

PPGD âm nhạc

 

 

25.

Văn học trẻ em và PP cho trẻ làm quen với tác phẩm VH

3 TC

 

26.

Khóa 2014-2017

Địa lý KTXH Việt Nam

3 đvht

 

27.

Khóa 2013-2016

Khái quát tiến trình lịch sử VN cận hiện đại

2 TC

 

28.

Văn học trung đại VN

2 TC

 

29.

Làng xã VN cổ truyền

2 TC

 

(*): Theo chương trình đào tạo khóa 2015-2016.Khai Giảng CĐ sư phạm Hải Dương cơ sở Hà Nội

2. Các học phần không tổ chức học và thi ở học kỳ phụ (những sinh viên đã đăng ký các học phần dưới đây phải đăng ký học lại vào học kỳ chính của năm học 2015-2016). Tại Phòng 101,102,103 Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

TT

Đơn vị

Học phần

1.

Môn chung

GDQP-AN 2

2.

Tiếng Việt thực hành

3.

Giáo dục thể chất 1

4.

Môn riếng

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN

3. Xây dựng thời khóa biểu:Đối với các học phần tổ chức học ở học kỳ phụ, phòng Đào tạo xếp thời khóa biểu môn chung, các khoa xếp thời khóa biểu môn riêng (các khoa chuyển thời khóa biểu về phòng Đào tạo, hạn cuối 07/09/2015).Nhà Trường Đang nhậ ghi danh vào lớp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG – Ký hiệu: C21
Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng 309 Hợp tác đào tạo Sư Phạm Hà Nội
Điện thoại: 0462 604 218- 04 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Địa chỉ: Phố Nguyễn Thị Duệ, Thanh Bình, TP Hải Dương.
Tư vấn học mầm Non : T Minh : 0901 770 099
 Gọi điện trước khi đến để tránh nhầm lẫn.
Website: www.tuyensinhdaihoc.edu.vn

Phòng Đào tạo đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai đến toàn thể CBGV và sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 05/09/2015 12:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên