Bài giảng sư phạm

Tâm lý học trẻ em - Lứa tuổi mầm non

Tâm lý học trẻ em, Lứa tuổi mầm non, Giáo trình tâm lý học trẻ em, Tâm lý lứa tuổi, Trẻ từ 0 đến 6 tuổi, Giáo dục mầm non

Giáo trình tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non của Nguyễn Bích Thủy - Nguyễn Thị Anh Thư. Tài liệu bao gồm các kiến thức cơ bản về tâm lý học trẻ em , nhằm giúp bạn có thể cũng cố và trao dồi kiến thức của mình.Giáo trình nhằm trang bị cho học sinh sư phạm những quan điểm cơ bản của tâm lý học trẻ em, trang bị cho học sinh sư phạm những khái niệm cơ bản của tâm lý học đại cương và tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, cung cấp những tri thức về quy luật và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Trên cơ sở các kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm, sinh viên tin tưởng vào năng lực, chuyên môn của bản thân, có thái độ tốt đối với trẻ và nghề giáo viên mầm non. Biết lao động sư phạm khoa học, có ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC
Chương 1: Tâm lý học là một khoa học
Chương 2: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người
Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức
PHẦN 2: NHẬN THỨC VÀ SỰ HỌC
Chương 4: Cảm giác - Tri giác
Chương 5: Tư duy - Tưởng tượng
Chương 6:Trí nhớ
Chương 7: Ngôn ngữ - nhận thức
Chương 8:Sự học
PHẦN 3: NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH
download
PHẦN 4: SỰ SAI LỆCH HÀNH VI CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI XÃ HỘI
download
Bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn Tâm lý học đại cương: download
Đáp án Bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn Tâm lý học đại cương: download

Tác giả: Tuyensinhtructuyen.edu.vn ; xuất bản: 16/12/2015 10:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên