Bài giảng sư phạm

Tâm lý học trẻ em 2 ( Giáo dục học đại cương)

Các mặt giáo dục mầm non, Kỹ năng sư phạm mầm non

( Giáo dục học đại cương).Giáo trình này được viết theo tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay,Giáo trình Giáo dục học đại cương nhấn mạnh những vấn đề đổi mới trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non dựa trên những thành tựu hiện đại, nghiên cứu về trẻ em và theo chương trình đổi mới đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy của Trường Trung học Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội. Cuốn Giáo trình giáo dục học mầm non - Tập 1 này gồm những vấn đề chung về giáo dục học mầm non, các mặt giáo dục và tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi.Giáo trình giáo dục học đại cương,Đề thi môn giáo dục đại cương
Bài giảng Giáo dục học đại cương,Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC
Chương I: Giáo dục học là một khoa học
Chương II. Sơ lược về lịch sử phát triển  các tư tưởng giáo dục
Chương III: Giáo dục và sự phát triển nhân cách 
Chương IV. Nguyên lý giáo dục 
Chương V. Mục đích và các nhiệm vụ giáo dục
Chương VI. Hệ thống giáo dục quốc dân 
Chương VII. Nghề dạy học
Phần thứ hai: LÝ LUẬN DẠY HỌC
Chương VIII: Quá trình dạy học
Chương IX. Nguyên tắc dạy học 
Chương X. Nội dung dạy học 
Chương XI. Phương pháp dạy học 
Chương XII. Phương tiện dạy học

Chương trình giáo dục đại học trình độ Trung cấp ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ( CNH -HĐH ) đất nước. Các giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khoẻ để đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng.

Tác giả: Tuyensinhtructuyen.edu.vn ; xuất bản: 16/12/2015 10:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên