Khoa giáo dục mầm non

Tài liệu quản lý giáo dục mầm non- CBQL trường Mầm non trực tuyến

Tài liệu quản lý giáo dục mầm non- CBQL trường Mầm non trực tuyến, Chính vì những lý do trên tôi chọn đề tài: “ Một số biện pháp chỉ đạo quản lí nhóm/ lớp cho giáo viên mầm non” để nghiên cứu.Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành SP Giáo dục Mầm non

QĐ v/v cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bán trú cho cán bộ quản lý trường mầm non,TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC MODULE
 1.     Quản lý Giáo Dục Mầm non (Tải về)
2.      Quản Lý Trường mầm Non tư thục (Tải về phần 1); (tải về phần 2)
3.      Mầm Non 3 tuổi (tải về)
4.      Mầm Non 5 tuổi (tải về
5.      Tổng Quán Mầm Non (tải về)

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 22/07/2015 12:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên