Thông báo khác

TS Cao đẳng sư phạm: Đăng ký xét tuyển CĐ sư phạm mầm Non

TS Cao đẳng sư phạm: Đăng ký xét tuyển CĐ sư phạm mầm Non:Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 40/2015-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Cao đẳng Hải Dương tuyển sinh theo hai phương án sau:Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và:
- Có Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 dùng để xét tuyển nguyện vọng 1, trong đó có điểm thi của các môn văn hóa tương ứng với tổ hợp đăng ký xét tuyển;
- Có kết quả thi các môn năng khiếu đợt thi tháng 7 năm 2015 của  Cao đẳng Sư phạm: Trường Cao Đẳng Hải Dương  (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào những ngành tuyển sinh theo các tổ hợp M00, N00, H00).
I. Phương án 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia gồm nhóm các môn thi
1. Nhóm các môn thi:
Nhóm 1:  Toán, Lý, Hóa
Nhóm 2: Toán, Lý, Ngoại ngữ    Nhóm 5: Toán, Văn, Ngoại ngữ
Nhóm 6: Toán, Sinh, Thể dục
Nhóm 3: Toán, Hóa, Sinh
Nhóm 4: Văn, Sử, Địa    Nhóm 7: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc
Nhóm 8: Văn, Hình họa chì, Trang trí
2. Điều kiện xét  tuyển:  Tốt nghiệp THPT quốc gia và có tổng điểm ba môn thi theo nhóm xét tuyển đạt (điểm sàn) do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
3. Các môn năng khiếu: Thể dục (bật xa, chạy ngắn), Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc, Hình họa chì, Trang trí, Đọc, kể diễn cảm nhà trường tổ chức thi tuyển riêng.
II. Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
1. Điều kiện xét  tuyển: Tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình học tập của 5 học kỳ, bao gồm: học kỳ 1;2 lớp 10, học kỳ 1;2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 27,5 trở lên.
III. Các ngành tuyển sinh năm 2015

Trường Cao đẳng Hải Dương liên tục tuyển sinh Đại học liên thông  và Cao học các ngành  cho 3 đợt thi: tháng 03-04; tháng 07-08; tháng 10-11 năm 2015 và các năm tiếp theo.
1.  Đại học liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng  ngành SP Thể dục thể thao của Đại học SP Thể dục Thể thao Hà Nội.
- Đối tượng: Những người đã có bằng Cao đẳng chính quy ngành SP Thể dục thể thao; SP Sinh - Thể; SP Thể - Sinh; SP Thể dục - Công tác đội và Cao đẳng Thể dục Thể thao...
-  Môn thi: Thi 03 môn gồm Sinh lý học thể dục thể thao; Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất; năng khiếu (bật xa tại chỗ, chạy 100m hoặc chạy nhanh khéo).
2.  Đại học liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng  ngành Quản trị văn phòng; Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử, truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý của Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên
- Đối tượng: Những người đã có bằng Cao đẳng các ngành tương ứng, cụ thể:
+ Ngành Quản trị văn phòng: Những người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Quản trị văn phòng; Văn thư lưu trữ; Hành chính văn phòng...
+ Ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử, truyền thông: Những người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử; Công nghệ kĩ thuật điện...
+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: Những người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Công nghệ thông tin; Kế toán; Toán kinh tế; Thư viện – Thông tin....
-  Môn thi: Thi 03 môn, cụ thể:
+ Ngành Quản trị văn phòng: Toán; Kĩ thuật soạn thảo văn bản QL; Quản trị văn phòng.
+ Ngành Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông: Toán; Nguyên lý điện tử; kĩ thuật số.
+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý: Toán; Cơ sở lập trình; Hệ thống thông tin quản lý.
3.  Đại học liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng ngành Toán học; Ngữ Văn của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
- Đối tượng: Những người đã có bằng Cao đẳng chính quy các ngành tương ứng, cụ thể:
+ Ngành Toán học: Những người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng các ngành SP Toán; SP Toán – Lý; SP Toán – Tin; Toán – Kinh tế...
+ Ngành Ngữ văn: Những người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng các ngành SP Ngữ văn; SP Văn-Sử; SP Văn – Địa; SP Văn – Công dân...
-  Môn thi: Thi 03 gồm môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành theo quy định của Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
4.  Đại học liên thông và Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Luật của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
- Đối tượng:
+ Đối với Đại học liên thông: Những người có bằng tốt nghiệp Trung Cấp hoặc Cao đẳng ngành Luật hoặc các ngành gần với ngành Luật.
+ Đối với Đại học văn bằng 2: Những người có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành không phải là ngành Luật.
-  Môn thi: Thi 03 gồm môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành theo quy định của Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
5.  Đại học liên thông chính quy từ trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh. Đại học văn bằng 2 hệ chính quy các ngành Kế toán, ngôn ngữ Anh... của Đại học Hải Phòng
- Đối tượng:
+ Đối với đại học liên thông chính quy: Những người đã có bằng Cao đẳng chính quy các ngành tương ứng.
+ Đối với đại học văn bằng 2 hệ chính quy: Những người đã có bằng Đại học ngành khác với ngành đăng kí học.
-  Môn thi: Thi 03 gồm môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành theo quy định của Đại học Hải Phòng.
6. Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học từ trình độ TCCN và Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Từ trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học; SP Toán; SP Ngữ Văn; SP Sinh học .... của Trường Đại học SP Hà Nội; Đại học SP Hà Nội 2; Đại học Hải Phòng...
- Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp bằng TCCN và Cao đẳng các ngành tương ứng..
-  Môn thi: Thi 03 môn theo quy định của Đại học SP Hà Nội; Đại học SP Hà Nội 2; Đại học Hải Phòng.
7.  Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý đất đai; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chăn nuôi - Thú y...
- Đối tượng dự thi: Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành tương ứng.
- Trường Đào tạo: Học viện nông nghiệp Hà Nội
8. Cao học ngành Ngữ Văn ( Đại học Thái Nguyên); Toán học, Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Y tế cộng đồng; Công tác xã hội (Đại học Thăng Long); Giáo dục và phát triển Cộng đồng (Đại học SP Hà Nội).
- Đối tượng dự thi: Những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành tương ứng. Những người tốt nghiệp Đại học ngành khác ngành đăng kí dự thi phải học chuyển đổi theo quy định của các trường Đại học.
-  Ôn tập và học chuyển đổi: Dự kiến cuối tháng 5 năm 2015. Cao học Quản trị kinh doanh và Cao học Toán bắt đầu ôn tập từ ngày 23-24 tháng 05 năm 2015.
-  Lịch thi: Dự kiến tháng 08 tháng 09 năm 2015.
-  Môn thi: Thi 3 môn theo quy định của Trường Đại học (môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành).
9. Các loại chứng chỉ: Nhà trường liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ như chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý giáo dục, chứng chỉ kế toán trưởng, và các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như các chứng chỉ về quản lý ISO, môi trường, kinh doanh...
10. Thời gian đào tạo
- Đại học văn bằng 2: Tối đa 2.5 năm
- Đại học liên thông từ  trình độ TCCN: Tối đa 3 năm.
- Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng: Tối đa 1.5 năm đối với hệ chính quy và 2.0 năm đối với hệ vừa làm vừa học.
Học viên có nhu cầu dự thi mua và nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo hoặc phòng Tư vấn tuyển sinh trường Cao đẳng Hải Dương.
Đ/c: Đ.  Nguyễn Thị Duệ  - P. Thanh Bình – TP. Hải Dương
Điện thoại  liên hệ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG – Ký hiệu: C21
Cơ sở Hà Nội: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng 309 Hợp tác đào tạo Sư Phạm Hà Nội
Điện thoại: 0462 604 218 ----04 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Địa chỉ: Phố Nguyễn Thị Duệ, Thanh Bình, TP Hải Dương.
Tư vấn học mầm Non : T Minh : 0901 770 099
 Gọi điện trước khi đến để tránh nhầm lẫn.

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 15/08/2015 06:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên