Chăm sóc - Nuôi dưỡng - Y tế

TP.Hà Nội lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục năm học 2018

Ông Hoàng Hữu Trung – Chánh văn phòng sở GD&ĐT Hà Nội. Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Để chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cho năm học 2017-2018, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc thực hiện lập kế hoạch biên chế năm học.

Thi tuyển Công chức Viên chức biên chế giáo viên, giáo viên

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu lập kế hoạch biên chế năm học 2017-2018.

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông các trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2017

Cụ thể, căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị trong năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc triển khai thực hiện báo cáo về tổ chức bộ máy, kết quả sử dụng biên chế năm học 2016-2017 và kế hoạch biên chế năm học 2017-2018.

Căn cứ hướng dẫn số 2570/SNV-CCVC ngày 9/10/2017 của Sở Nội vụ về một số lưu ý khi triển khai Công văn số 2527/SNV-CCVC ngày 04/10/2017 đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo nội dung đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập trực thuộc Sở như sau:

Đào tạo sư phạm mầm non - Văn bằng 2 trung cấp mầm non

Văn bằng 2 Mầm non Trung Cấp Sư Phạm Chính Quy ra trường đầu năm 2018

Học văn bằng 2 ngành Mầm Non,xét tuyển học bạ cấp 2,3 vào trung cấp Mầm non, Tiểu học chính quy học cuối tuần,có bằng trung cấp, cao đẳng trở lên học chuyển đổi 2 kỳ thứ 7 chủ nhật lớp sư phạm mầm non. Học Trung cấp mầm non nhanh cấp tốc 10 tháng

Qua đó, xây dựng kế hoạch biên chế, kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018. UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2018. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 3.779 với viên chức ngạch giáo viên 2.286 người.

UBND Thành phố Hà Nội cũng cho biết, quy định về điểm học tập và điểm tốt nghiệp trong trường hợp người dự xét tuyển không có bảng điểm học tập hoặc có nhưng không thể xác định được điểm học tập (ĐHT) hoặc điểm tốt nghiệp (ĐTN) thì điểm nào trong ĐHT hoặc ĐTN không xác định được sẽ căn cứ xếp hạng ghi trong bằng tốt nghiệp để quy đổi ra điểm đó (theo thang điểm 100), cụ thể quy đổi như sau: Bằng tốt nghiệp hạng trung bình hoặc không xếp hạng – ĐHT = ĐTN = 50 điểm; Bằng tốt nghiệp hạng trung bình khá – ĐHT = ĐTN = 60 điểm; Bằng tốt nghiệp hạng khá – ĐHT = ĐTN = 70 điểm; Bằng tốt nghiệp hạng giỏi – ĐHT = ĐTN = 80 điểm; Bằng tốt nghiệp hạng xuất sắc – ĐHT = ĐTN = 90 điểm.

Cùng đó, để đảm bảo cơ cấu đội ngũ giáo viên hợp lý, tránh hiện tượng giáo viên ở từng môn học nhiều hơn quy định, các đơn vị chỉ đề nghị tiếp nhận giáo viên từ nơi khác đến hoặc đề nghị tuyển dụng mới khi giáo viên hiện có trong từng môn dạy quá số tiết theo quy định (kể cả kiêm nhiệm).

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ bố trí lịch làm việc với từng đơn vị để thống nhất kế hoạch biên chế năm học 2017 - 2018.

Hai hình thức tuyển dụng Công chức - Viên chức - Xét tuyển

UBND Thành phố Hà Nội đưa ra hai hình thức tuyển dụng viên chức giáo dục. Cụ thể, tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách: Đối tượng là những người tốt nghiệp ĐH đạt Thủ khoa xuất sắc được UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đối tượng được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách phải tham dự kì thi kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Việc xác định người trúng tuyển căn cứ vào việc lấy điểm phỏng vấn từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng đơn vị tuyển dụng (điểm phỏng vấn tối thiểu phải là 50 điểm).

Trường hợp có hai người trở lên có điểm phỏng vấn bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau: Có trình độ cao hơn; Có kết quả học tập cao hơn.

Người tham gia xét tuyển đặc cách nếu không trúng tuyển sẽ không được tham gia tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển; sau khi xét tuyển đặc cách Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai những chỉ tiêu đã có thí sinh trúng tuyển đặc cách. Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào những nơi đã hết chỉ tiêu do có thí sinh trúng tuyển bằng xét tuyển đặc cách sẽ được chuyển nguyện vọng xét tuyển vào chỉ tiêu của các trường khác có yêu cầu chuyên môn phù hợp.

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển: Nội dung xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nội dung thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với ngạch giáo viên: Thí sinh thực hành thông qua một bài viết, thời gian làm bài 150 phút. Nội dung bài viết theo đề do đại diện thí sinh của các Hội đồng bốc thăm ngẫu nhiên trong giới hạn ôn tập đối với từng cấp học, môn học để soạn giáo án một tiết dạy trên lớp.

Điểm bài viết thực hành là điểm thực hành tính theo thang điểm 100 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm thực hành được tính theo hệ số 2.

Tổng điểm xét tuyển = Điểm học tập + Điểm tốt nghiệp + Điểm thực hành *2

Người trúng tuyển phải có đủ điều kiện sau: Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên; Có tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị.

 

Tác giả: chamsoccongdong.com ; xuất bản: 18/10/2017 05:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên