Hỗ trợ, giải đáp

[Sở Nội Vụ Đắk Nông]: Tuyển viên chức khối Giáo dục sư phạm

[Sở Nội Vụ Đắk Nông]: Thiếu gần 1.000 biên chế giáo viên, nhân viên trường học các Hiện nay, nhu cầu giáo viên văn bằng 2 mầm non tại Đắk Nông (Gia Nghĩa, Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức)

[Đắk Nông] Liên thông và Văn bằng 2 Cao đẳng tiếng Hàn trung ương tại Đắk Nông (Gia Nghĩa, Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức)

Riêng bậc trung học phổ thông có nơi thừa nơi thiếu, nhưng gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Trong số gần 1.000 biên chế cần bổ sung, thì ngành giáo dục Đắk Nông có nhu cầu lớn nhất là giáo viên. Địa phương xảy ra tình trạng thiếu giáo viên nhiều nhất là huyện Tuy Đức và Đắk G’Long, TX. Gia Nghĩa.

Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đắk G’Long, năm học 2017-2018, số học sinh các cấp trên địa bàn huyện tang khoảng 1.400 em. Với số lượng học sinh tăng như trên, địa phương đang đứng trước tình trạng thiếu khoảng 30 phòng học và 187 giáo viên, riêng bậc mầm non cần thêm 133 giáo viên để đứng lớp theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN VIÊN CHỨC DỰ KIẾN

Tổng số:  1.000 chỉ tiêu giáo viên; trong đó:    

1. Khối Các huyện: 644 chỉ tiêu giáo viên, chia theo các huyện như sau:

- Huyện Tuy Đức: 66 chỉ tiêu giáo viên;

- Huyện Đắk Glong: 39 chỉ tiêu giáo viên;

- Huyện Đắk Mil: 234 chỉ tiêu giáo viên;

- Huyện Gia Nghĩa: 185chỉ tiêu giáo viên;

- Huyện Cư Jút:145 chỉ tiêu giáo viên;

- Huyện Đắk R’lấp: 108 chỉ tiêu giáo viên;

- Huyện Đắk Song: 52 chỉ tiêu giáo viên.;

- Huyện Krông Nô: 65 chỉ tiêu giáo viên. 

(Có biểu chi tiết đính kèm) [Đắk Nông] Đào tạo Văn Bằng 2 Mầm Non tại Đắk Nông (Gia Nghĩa, Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức)

2. Khối các trường Trung học phổ thông: 80 chỉ tiêu giáo viên; trong đó:  Toán học: 8; Vật lý: 11; Hóa học: 10; Sinh học: 7; Ngữ văn: 9; Lịch sử: 5; Địa lý: 5; GDCD: 2; Thể dục: 6; Tiếng Anh: 9; Tin học: 06; Mỹ thuật: 01; KTCN: 01

3. Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên các huyện:Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương thế nào?

- Sở GD-ĐT Đắk Nông: 03 chỉ tiêu giáo viên; trong đó: Vật lý: 01; Địa lý: 01; Tiếng Anh: 01

- Sở GD-ĐT Đắk Nông: 01 chỉ tiêu Ngữ văn

- Sở GD-ĐT Đắk Nông: 02 chỉ tiêu giáo viên; trong đó: GDCD: 01; Ngữ văn: 01 Theo đó, các vị trí tuyển dụng gồm giáo viên trung học dạy các bộ môn: Toán, Tin, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Văn, Sử, Địa, Thể dục, Quốc phòng; Kế toán trường học; Văn thư – Thủ quỹ; Y tế học đường; Thiết bị trường học; Kỹ thuật viên tin học.
Hình thức tuyển dụng giáo viên thông qua thi tuyển gồm: Phần điều kiện (thi tin học, thi ngoại ngữ); Thi kiến thức chung (Thi viết về pháp luật viên chức; Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng); Thi thực hành chuyên ngành (Thi soạn giáo án và thi thực hành giảng dạy). Riêng việc tuyển dụng nhân viên hành chính thông qua xét tuyển.
Các chỉ tiêu tuyển dụng sẽ được Sở GD-ĐT Đắk Nông thông báo chậm nhất trước ngày thu nhận hồ sơ dự tuyển.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển Chương trình đào tạo Văn bằng 2 Mầm non tại Đắk Nông

1.1. Giáo viên Mầm non - Mã số: V.07.02.06 

a) Tốt nghiệp trung cấp sư phạm (TCSP) Mầm non trở lên (đối với người của tỉnh[Đắk Nông]); tốt nghiệp CĐSP Mầm non loại Giỏi hoặc tốt nghiệp ĐHSP Mầm non trở lên (đối với người tỉnh ngoài).

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (Thể hiện qua bài thi).

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. (Thể hiện qua bài thi).

1.2. Giáo viên Tiểu học - Mã số: V.07.03.09  

a) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

 Giáo viên Tiểu học dạy các môn cơ bản: Tốt nghiệp TCSP  Tiểu học trở lên (đối với người của tỉnh Lào Cai); tốt nghiệp CĐSP Tiểu học loại Giỏi hoặc tốt nghiệp ĐHSP Tiểu học trở lên (đối với người tỉnh ngoài).

- Giáo viên Thể dục: Tốt nghiệp CĐSP trở lên (đối với người của tỉnh Sở Nội Vụ Đắk Nông); tốt nghiệp ĐHSP loại giỏi (đối với người tỉnh ngoài).

- Giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật: Tốt nghiệp CĐSP trở lên hoặc tốt nghiệp Cao đẳng trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (áp dụng đối với cả người trong và ngoài tỉnh).

b) Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thể hiện qua bài thi).

Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Thể hiện qua bài thi).

1.3. Giáo viên Trung học cơ sở - Mã số: V.07.04.12

a) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Giáo viên dạy các môn cơ bản: Người của tỉnh [Sở Nội Vụ Đắk Nông], tốt nghiệp CĐSP trở lên hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; tốt nghiệp ĐHSP loại khá trở lên (đối với người tỉnh ngoài). 

     Giáo viên Thể dục: Tốt nghiệp CĐSP trở lên (đối với người của tỉnh ); tốt nghiệp ĐHSP loại giỏi (đối với người tỉnh ngoài).

- Giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật: Tốt nghiệp CĐSP trở lên hoặc tốt nghiệp Cao đẳng trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (áp dụng đối với cả người trong và ngoài tỉnh).

 b) Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thể hiện qua bài thi).

Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Thể hiện qua bài thi).

1.4.  Giáo viên Trung học Phổ thông - Mã số: V.07.05.15

a) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Đối với người của tỉnh Sở Nội Vụ Đắk Nông: Tốt nghiệp ĐHSP trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông;

- Đối với người tỉnh ngoài: Tốt nghiệp ĐHSP loại khá trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

 b) Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thể hiện qua bài thi).

 Đối với người dự tuyển giáo viên Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Thể hiện qua bài thi).

2. Một số quy định cụ thể

2.1. Người của tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông được xác định khi có 1 trong 3 điều kiện:

- Có hộ khẩu thường trú tại Sở Nội Vụ Đắk Nông từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên, hiện đang sinh sống tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông .

- Người tỉnh ngoài lấy vợ hoặc chồng người Sở Nội Vụ Đắk Nông (có đăng ký kết hôn) có hộ khẩu thường trú từ 1 năm (12 tháng) trở lên tại Lào Cai tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng.

- Người có hộ khẩu thường trú tại[Sở Nội Vụ Đắk Nông] và có 3 năm học Trung học phổ thông tại Đắk Nông.

Trường hợp thí sinh cố tình giả mạo các giấy tờ trên để tham gia dự thi nếu bị phát hiện sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi, bị đình chỉ thi hoặc hủy bỏ kết quả nếu trúng tuyển.

2.2. Người dự tuyển giáo viên THCS, THPT nếu đào tạo từ hai ngành trở lên (Ví dụ: Toán Lý, Hóa Sinh…) thì được dự tuyển một trong các chuyên ngành đã đào tạo.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Những người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển:

- Người tỉnh [Sở Nội Vụ Đắk Nông]và người tỉnh ngoài thỏa mãn điều kiện theo quy định tại mục II Thông báo này.

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng đào tạo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển:

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể không phù hợp với nghề dạy học;

- Phát âm bị ngọng, lắp.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm có:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (từ bệnh viện cấp huyện trở lên cấp) có giá trị 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Tiếng Anh, Tin học, nghiệp vụ sư phạm…) và kết quả học tập (có chứng thực) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Sở Nội vụ in, phát hành chung một mẫu hồ sơ thống nhất trong toàn tỉnh. Hồ sơ được phát hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ), UBND các huyện (Phòng Nội vụ).

Tác giả: chamsoccongdong.com ; xuất bản: 26/01/2018 06:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên