Khoa giáo dục tiểu học

(Primary Education) Ngành Giáo dục Tiểu học – Danh hiệu Cử nhân

(Primary Education) Ngành Giáo dục Tiểu học – Danh hiệu Cử nhân,Khoa còn có nhiệm vụ đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Cao đẳng, Đại học, bồi dưỡng chuẩn hóa và bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục

Thông tin chung
Mã ngành: C140202.
Hình thức và thời gian đào tạo:
Chính quy tập trung: 03 năm.
Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên đại học từ 1,5 đến 02 năm.
Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp
Mục tiêu đào tạo
            Đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các giáo viên tiểu học được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn giáo viên tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của giáo dục tiểu học trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.
b. Kiến thức
            Sinh viên có kiến thức đại cương làm nền tảng dạy tốt các môn học ở tiểu học. vững vàng về các môn học để làm tốt công tác chuyên môn và chủ nhiệm lớp; tham gia giảng dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối tượng học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật; có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh ở toàn bậc tiểu học; nắm được yêu cầu và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.
c. Kỹ năng nghề nghiệp
         Chương trình đào tạo các kỹ năng: lập kế hoạch dạy học (từng năm học, từng học kì) theo chương trình môn học, xây dựng hồ sơ giảng dạy và giáo dục; thiết kế bài giảng: biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới; tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh; công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục; xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học bậc Cao đẳng có thể đảm nhận các vị trí như: giảng dạy ở các Trường Tiểu học công lập, tư thục; giảng dạy ở các trung tâm tư vấn giáo dục trẻ em, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em đường phố, dạy kèm tại gia đình; làm tổng phụ trách đội ở trường tiểu học; tham gia công tác giáo dục ở phòng, sở Giáo dục đào tạo; tư vấn giáo dục trẻ em độ tuổi tiểu học; quản lý trường, lớp ở tiểu học.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có thể tiếp tục học liên thông lên đại học ngành Giáo dục Tiểu học hoặc bổ sung kiến thức để chuyển đổi sang các ngành nghề khác khi cần thiết ở các Đại học, Học viện trong và ngoài nước. 

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 08/09/2015 11:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên