Đào tạo nghiệp vụ

Lễ khai giảng lớp Cán bộ Quản lý giáo dục Mầm non công lập,tư thục

Lễ khai giảng lớp Cán bộ Quản lý giáo dục Mầm non công lập,tư thục Quan tâm đào tạo cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục,Vì vậy, việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cần thực hiện một cách có hệ thống, từ mục tiêu, nội dung, chương trình đến phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát triển năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Lễ khai giảng lớp Cán bộ Quản lý giáo dục Mầm non công lập,tư thục V/v tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ,Thầy Giáo Lê Bá Liên - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu và trao giấy chứng nhận..
Căn cứ theo Chương trình giáo dục trình độ cao đẳng các ngành đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép;
Căn cứ theo nhu cầu xã hội và điều kiện thực tế của nhà trường, 
Trường Cao đẳng Hải Dương, thông báo về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chuyên môn, nghiệp vụ như sau:Trường Cao đẳng Hải Dương đăng cai tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng 309 Hợp tác đào tạo Sư Phạm Hà Nội
Điện thoại: 0462 604 218 --- (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
I. Ngành Giáo dục Mầm non:
1. Chứng chỉ “Nghiệp vụ giáo dục mầm non” cho đối tượng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục mầm non và có trình độ từ THCS trở lên.
2. Chứng chỉ “Thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới” cho cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục. Gồm các chuyên đề:
- Tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học trong trường Mầm non 
- Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ trong trường Mầm non
- Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ trong trường Mầm non
- Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ trong trường Mầm non
- Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong trường Mầm non
- Tổ chức các hoạt động khám phá khoa học và toán cho trẻ trong trường Mầm non
- Tổ chức hoạt động phát triển nhận thức, tình cảm xã hội và ngôn ngữ cho trẻ
- Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục nhà trẻ cho trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi
3. Chứng chỉ “Quản lý Giáo dục Mầm non” cho đối tượng cán bộ giáo viên đã qua công tác tại các cơ sở giáo dục.
II. Ngành SP Âm nhạc: Chứng chỉ “Kỹ thuật sử dụng đàn phím trong nhà trường”, “Tổ chức hoạt động Âm nhạc trong nhà trường” (trong trường Mầm non, Tiểu học và THCS) cho mọi đối tượng.
III. Ngành SP Mỹ thuật: Chứng chỉ “Tổ chức hoạt động Mỹ thuật trong nhà trường” (trong trường Mầm non, Tiểu học và THCS) cho mọi đối tượng.
IV.  Ngành Thông tin – Thư viện: Chứng chỉ “Nghiệp vụ về công tác thông tin, thư viện”
V. Ngành Công nghệ thiết bị trường học: Chứng chỉ “Quản lý thiết bị dạy học tiểu học” và “Quản lý thiết bị dạy học THCS”
VI. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Cho đối tượng ngoài ngành sư phạm có nhu cầu dạy học.
VII. Chứng chỉ Tin học trình độ A, B, C và Chứng chỉ Ngoại ngữ (Tiếng Anh) trình độ A, B: theo “Qui định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên” ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Thời gian đào tạo: từ 1 đến 3 tháng (theo nội dung chương trình cho từng loại chứng chỉ)
    Nơi nhận hồ sơ và địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Hải Dương và các địa phương căn cứ theo nhu cầu của người học.

 

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 18/07/2015 01:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên