Tư vấn tuyển sinh

Ko hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

Ko hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng,Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) có văn bản gửi các sở GD- ĐT và các trường ĐH, CĐ hướng dẫn về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Không hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng Ko hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng,Theo hướng dẫn này, nhằm tạo điều kiện cho những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào ĐH, CĐ, được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục yêu cầu các sở GD- ĐT, nhà trường thống nhất thực hiện một số nội dung liên quan. Cụ thể, Bộ GD- ĐT sẽ không hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào học các ngành được quy định trong danh mục ngành tuyển thẳng và các ngành bổ sung do các trường công bố theo quy định.
Trước ngày 15-8, các trường sẽ gửi kết quả tuyển thẳng cho các sở GD- ĐT để thông báo cho thí sinh biết. Trước ngày 20-8, những thí sinh được đăng ký tuyển thẳng phải đăng ký nhập học với trường có nguyện vọng học. Nếu quá thời hạn này, các nhà trường xử lý như không đến nhập học. Để tạo điều kiện cho những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào đại học- cao đẳng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa ra văn bản hướng dẫn các sở GD-ĐT, c

ác trường thống nhất thực hiện quy định tuyển thẳng.
Theo đó, không hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào học các ngành được quy định trong danh mục (Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD) và các ngành bổ sung do các trường công bố theo quy định.
Trước ngày 15-8, các trường gửi kết quả tuyển thẳng cho các sở GD-ĐT để thông báo cho thí sinh biết. Trước ngày 20-8 những thí sinh được tuyển thẳng phải đăng ký nhập học với trường có nguyện vọng học, quá thời hạn trên các trường xử lý như không đến nhập học.

Theo Bộ GD&ĐT, không hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào học các ngành được quy định trong danh mục đã gửi kèm theo Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD và các ngành bổ sung do các trường công bố theo quy định.

Trước ngày 15/8/2015 các trường gửi kết quả tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh biết; trước ngày 20/8/2015 những thí sinh được tuyển thẳng phải đăng ký nhập học với trường có nguyện vọng học, quá thời hạn trên các trường xử lý như không đến nhập học

 

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 05/06/2015 04:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên