Khoa giáo dục mầm non

Khung chương trình đào tạo TC mầm Non TP.HCM

Tổ chức bộ máy theo qui định của Điều lệ trường CĐ, của Bộ GD&ĐT. Phù hợp với mô hình trường CĐSP địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trình độ CĐ. Bộ máy và mô hình đào tạo đã giúp cho địa phương đào tạo bồi dưỡng vừa đủ và kịp thời số lượng, các loại hình giáo viên đáp ứng nhu cầu nhân lực

ĐỐI TƯỢNG:Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”,ĐT : T. Dũng 0936 201 222  T.Trung 0901 770 099
- Học sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT.
- Các đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Về kiến thức
- Hiểu và trình bày được kiến thức đại cương về khoa học xã hội
- Sử dụng kiến thức ngoại ngữ và tin học cơ bản để có thể nhận biết, vận hành sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục mầm non.
- Hiểu, trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục như Tâm lý học Mầm non, Giáo dục học Mầm non, Phương pháp dạy học để có thể kiểm tra, đánh giá kết quả và quản lý quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
- Vận dụng, liên kết những kiến thức cơ sở về giáo dục mầm non và phương pháp giảng dạy tất cả các học phần, các hoạt động giáo dục ở chương trình bậc học mầm non.
- Vận dụng kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non để lập kế hoạch, tổ chức các hình thức chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non.
- Vận dụng tích hợp những kiến thức chuyên sâu về tâm lý lứa tuổi, giáo dục học mầm non để đảm nhận công tác lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.
Về kỹ năng
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo năm học, tháng, tuần, ngày; xây dựng hồ sơ dạy học và giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non.
- Tổ chức thành thạo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng thích hợp.
- Kiểm tra, đánh giá chính xác sự phát triển của trẻ trên lớp.
- Quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong các hoạt động hàng ngày của trẻ tại nhóm/lớp ở trường mầm non.
- Khai thác, sử dụng các phần mềm thông dụng để soạn thảo văn bản, thiết kế và trình diễn trong dạy học và giáo dục trẻ mầm non.
Về thái độ
- Thể hiện được tác phong công nghiệp, tinh thần sáng tạo, luôn cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
- Nhận biết được nhu cầu học tập suốt đời, tích cực nghiên cứu học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Tuân thủ tổ chức kỷ luật, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, có trách nhiệm nghề nghiệp, kể cả trách nhiệm với người sử dụng lao động và trách nhiệm đối với xã hội.
- Có lòng yêu nghề, yêu trẻ, tận tụy với công việc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được giao.
- Trân trọng, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT: 24 tháng
- Tốt nghiệp TCCN trở lên: 12 tháng

  1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 Các môn học của ngành Sư phạm mầm non

TT

Tên học phần

TT

Tên học phần

I

Các học phần chung

4

Múa và PP dạy trẻ mầm non vận động theo nhạc

1

Giáo dục chính trị

5

Mỹ thuật

2

Pháp luật

6

Làm đồ chơi

3

Giáo dục quốc phòng - an ninh

7

Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em mầm non

4

Giáo dục thể chất

8

Vệ sinh phòng bệnh trẻ em mầm non

5

Tin học

9

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em mầm non

6

Tiếng Anh 1, 2

10

Dinh dưỡng trẻ em mầm non

7

Kỹ năng giao tiếp

11

Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh

II

Các học phần cơ sở

12

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em mầm non

1

Tiếng Việt - Văn học

13

Phương pháp cho trẻ làm quen với Văn học

2

Giải phẫu sinh lý trẻ em

14

Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với Toán

3

Tâm lý học đại cương

IV

Thực tập

4

Giáo dục học đại cương

1

Thực hành sư phạm 1

5

Âm nhạc

2

Thực hành sư phạm 2

III

Các học phần chuyên môn

 

 

1

Tâm lý học trẻ em mầm non

 

 

2

Giáo dục học trẻ em mầm non 1,2

 

 

3

Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ em mầm non

 

 

  1. BẰNG CẤP

Sau khi tốt nghiệp:Đào tạo CĐ chính quy 2 đến 3 năm: Trung cấp Sư phạm; Cao đẳng (ngoài SP); Cao đẳng Sư phạm;
Đào tạo VLVH 2 đến 3 năm : Trung cấp Sư phạm; Cao đẳng Sư phạm; Đại học Sư phạm (VLVH liên kết).
Bồi dưỡng 3 tháng đến 1 năm : CBQL giáo dục, chuẩn hoá giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở …
 Sinh viên được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), hệ chính quy.
-  Sinh viên TCCN có thể liên thông lên cao đẳng, đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình đào tạo trung cấp sư phạm Tiểu học: xem chi tiết tại đây
Chương trình đào tạo trung cấp sư phạm Mầm non: xem chi tiết tại đây
Chương trình đào tạo trung cấp sư phạm Âm nhạc: xem chi tiết tại đây
Chương trình đào tạo trung cấp Thiết bị Thư viện : xem chi tiết tại đây

Tác giả: chamsoccongdong.com ; xuất bản: 10/02/2019 09:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên