Lịch thi,Thi lại,Thi Tốt Nghiệp

Kế hoạch: Lịch thi, ôn thi và đề cương ôn thi tuyển sinh Văn bằng 2 tháng 1 năm 2016

Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo lịch thi, ôn thi và đề cương ôn thi tuyển sinh Văn bằng 2 tháng 1 năm 2016

1. LỊCH THI:Theo PGS.TS Nguyễn Công Khanh - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí và PGS.TS Đào Thị Oanh - Viện Nghiên cứu Sư phạm,  trường ĐHSP Hà Nội, các chuyên gia giảng dạy trong đợt tập huấn:
         NGÀY THI: 23/01/2016
SÁNG:     7h00 có mặt tại phòng thi
CHIỀU:    13h00 có mặt tại phòng thi
Chú ý: Thí sinh đến dự thi phải mang theo chứng minh thư. Không có chứng minh thư không được vào phòng thi.
          ĐỊA ĐIỂM THI:  NHÀ K - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

2.LỊCH ÔN THI:

STT

Ngành

Hệ

Thời gian

Địa điểm

1

Sư phạm Toán

VB2

8h ngày 09 và 10/01/2016

P 113 nhà C

2

Sư phạm Ngữ văn

VB2

8h ngày 09 và 10/01/2016

P 304 nhà C

3

Giáo dục Tiểu học

VB2

8h ngày 10 và 17/01/2016

P 115 nhà C

4

Giáo dục Mầm non

VB2

8h ngày 10 và 17/01/2016

P 502 nhà V

5

Sư phạm Tiếng Anh

VB2

8h ngày 09 và 10/01/2016

P 109 nhà C

Đề cương ôn thi quý vị có tải tại những link dưới đây:
* ĐỀ CƯƠNG ôn thi TS văn bằng 2 nganh GDTH - mon Toan 2016.doc
* DE CUONG TS NGU VĂN - VB2 nganh GDTH - mon Ngu van 2016.doc
* De cuong mon Toan-GDMN .doc
* GIỚI HẠN ÔN THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NGÀNH GDMN-ngu van.docx
* De cuong on thi mon Ngu van - TS VB2 nganh SP Ngu van va SP Tieng Anh.doc
* Huong dan on thi tuyen sinh_Van bang 2 tieng Anh_2016.doc
* De cuong on thi TS VB2 nganh SP Toan hoc.doc,Mục tiêu chung của học phần Kiểm tra đánh giá trong giáo dục là nhằm phát triển cho sinh viên ngành sư phạm các năng lực cần thiết nhất để thiết kế và thực hiện các nhiệm vụ đánh giá trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế. Cụ thể:
1. Thực hiện đánh giá trên lớp để phát triển học tập: Kết hợp đánh giá với quá trình dạy - học. Sinh viên sẽ có thể tích hợp mối quan hệ biện chứng giữa giảng dạy và đánh giá trong thiết kế các thành phần của kế hoạch đánh giá trên lớp, sử dụng các phương pháp đánh giá học sinh trên lớp theo định hướng phát huy năng lực tự học của người học, giúp người học cảm thấy mình có khả năng học và muốn học.
2. Thiết kế một số công cụ đánh giá cơ bản để phát triển năng lực cho học sinh: Năng lực này bao gồm việc phân biệt tầm quan trọng của các loại công cụ đánh giá khác nhau cho mục đích đánh giá trên lớp, sử dụng các loại công cụ, kỹ thuật đánh giá trên lớp học để phát triển học tập.
3. Xử lý kết quả đánh giá: Sinh viên sẽ có thể áp dụng các mô hình đo lường thống kê khác nhau trong các lý thuyết đánh giá cổ điển và hiện đại trong điều kiện Việt Nam để phân tích các loại kết quả học tập của học sinh, cụ thể như phân tích các chỉ số thống kê của kết quả đánh giá dạng định lượng.
4. Phản hồi thông tin về kết quả đánh giá cho học sinh: Năng lực cốt lõi này của quy trình đánh giá bao gồm việc cung cấp phản hồi, nhận xét cho học sinh và các đối tượng khác có liên quan và dựa trên đó thiết kế các chiến lược giảng dạy hỗ trợ để phát triển các năng lực của người học.
5. Lập kế hoạch đánh giá một đối tượng học sinh cụ thể: Năng lực này bao gồm việc nắm vững và sử dụng tất cả cơ sở lý luận cần thiết về đánh giá học sinh trong việc xây dựng nội hàm cho một kế hoạch đánh giá cụ thể, ví dụ như xác định mục đích, mục tiêu/nội dung đánh giá (chuẩn đầu ra) phù hợp, xây dựng công cụ đánh giá, xây dựng chiến lược phản hồi thông tin.
Trong thời gian tập huấn, các học viên đã nghiên cứu tài liệu và thảo luận về những nội dung học phần Kiểm tra đánh giá trong giáo dục theo đặc thù của ngành học, sau đó chia sẻ nhận thức về giảng dạy học phần “Kiểm tra đánh giá trong giáo dục” và các yêu cầu về “Đổi mới kiểm tra đánh giá theo năng lực”.

 

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 07/02/2016 07:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên