Thời khoá biểu chính quy

Kế Hoạch giảng dạy Hệ Cao đẳng Bách Khoa CBK

Kế Hoạch giảng dạy Hệ Cao đẳng Bách Khoa CBK,Tham gia học thực tế với môi trường năng động là mơ ước của nhiều bạn trẻ, nhưng vì mong muốn của gia đình bạn vẫn muốn nhận được tấm bằng Cử nhân – Liên thông Hệ chính quy Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN)? Nhưng để có cơ hội nhận tấm bằng này thật không phải dễ, kể cả bạn đi theo “đường thẳng” hay “đường vòng”…

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016

             I. THỜI GIAN BIỂU
            * Thời gian 1 tiết học là 50 phút, thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học là 05 phút
            * Buổi sáng: Tiết 1- Tiết 5: từ 7h00’ đến 11h30’ ; Buổi chiều : Tiết 6 – Tiết 10 từ: 13h00’ đến 17h30’ ;
            * Các môn Giáo dục thể chất học 4 ca/ngày: Ca 1 (từ 07h00 – 09h15) ; Ca 2 (09h15 – 11h20); Ca 3 (13h30 – 15h45); Ca 4 (15h45 – 17h55)    Tại Hà Nội: VĂN PHÒNG TUYỂN SINH BÁCH KHOA
             Địa chỉ: Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
            * Môn Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (K15) sẽ chia làm 2 đợt học : (Bao gồm 06 tuần học, mỗi tuần học 5 tiết/buổi và 01 tuần thi); chi tiết cụ thể Nhà trường sẽ thông báo trong Thời khóa biểu của Khóa 15 (trong tháng 09/2015)
             II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP
            1. Sinh viên chính quy các khóa thực tập theo kế hoạch của Nhà trường và Khoa chuyên ngành. Sinh viên phải tự đăng ký Chuyên đề thực tập trên mạng Quản lý đào tạo theo kế hoạch đăng ký tại thông báo này.
            2. Sinh viên Khóa 15, nếu đủ điều kiện thực tập sớm theo Quy định của Nhà trường về đào tạo tín chỉ thì phải đăng ký Chuyên đề thực tập trên mạng Quản lý đào tạo theo kế hoạch đăng ký tại thông báo này.
            3. Thời gian giảng dạy, học tập của khóa 12, 13, 14, 15: bắt đầu từ ngày 03/08/2015 đến 22/11/2015 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ).
            4. Thời gian giảng dạy, học tập của khóa 15: Dự kiến bắt đầu từ ngày 14/09/2015 đến 03/01/2015 (15 tuần + 01 tuần dự trữ).
 III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN THI HỌC KỲ
            1. Thời gian thi học kỳ của khóa 13, 14, 15: Dự kiến 5 tuần (bắt đầu từ ngày 23/11/2015 đến 27/12/2015, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK1 - 2015 - 2016).
            2. Thời gian thi học kỳ của khóa 57: Dự kiến 4 tuần (bắt đầu từ ngày 03/01/2016 đến 31/01/2016, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK1 - 2015 - 2016 của khóa 57).
  IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC
* Sinh viên không được nợ học phí khi bắt đầu đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo
* Trước khi bắt đầu đăng ký chính thức, Nhà trường sẽ giúp sinh viên đăng ký học mặc định các môn học theo thời khóa biểu đã thông báo (Nếu sinh viên vẫn còn nợ học phí trong tài khoản cá nhân trên mạng quản lý đào tạo thì sẽ không được đăng ký học mặc định. Vì vậy sinh viên nên nộp học phí trước thời hạn đăng ký học từ 3 - 4 tuần để Nhà trường cập nhật học phí và đăng ký học mặc định. Trong trường sinh viên không nộp học phí, nộp học phí muộn hoặc còn nợ học phí thì sinh viên sẽ phải tự đăng ký học các môn học trên mạng quản lý đào tạo.
* Sinh viên phải tự đăng ký học các học phần Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất (tự chọn); các học phần học lại, học nâng điểm, thi nâng điểm và các học phần lựa chọn thuộc các tổ hợp lựa chọn theo Chương trình đào tạo chuyên ngành của sinh viên.
* Sinh viên học song song 2 chương trình thực hiện các yêu cầu như đã nêu trên.
* Sinh viên tự đăng ký học và thi nâng điểm trên mạng quản lý đào tạo nếu các lớp học phần còn sỹ số cho phép đăng ký (mỗi lớp học phần số sinh viên được phép đăng ký thi nâng điểm là 20 SV/lớp). NHÀ TRƯỜNG KHÔNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC/THI NÂNG ĐIỂM.
* Trong thời hạn đăng ký học, sinh viên K13 được đăng ký tối đa là 35 tín chỉ, sinh viên học song song 2 chương trình được đăng ký học số tín chỉ tối đa theo quy định.
* Trong thời hạn đăng ký học, sinh viên K13, 14, 15 được đăng ký tối đa là 18 tín chỉ. Từ ngày 07/09/2015 đến 26/10/2015 sinh viên được đăng ký đến tối đa là 25 tín chỉ
            Thời gian đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo bắt đầu từ 12h00’ ngày 13/09/2015 đến ngày 26/11/2015, cụ thể như sau:
            1. Thời gian đăng ký học của các khóa
* Khóa 12 trở về trước: Bắt đầu đăng ký học từ 12h00’ ngày 13/07/2015 đến ngày 26/07/2015.
* Khóa 13: Bắt đầu đăng ký học từ 12h00’ ngày 13/07/2015 đến ngày 26/07/2015.
* Khóa 14: Bắt đầu đăng ký học từ 12h00’ ngày 16/07/2015 đến ngày 26/07/2015.
* Khóa 15: Bắt đầu đăng ký học từ 12h00’ ngày 07/09/2015 đến ngày 26/10/2015.
(SAU KHI ĐĂNG KÝ XONG CÁC MÔN HỌC SINH VIÊN NÊN CHỤP LẠI ẢNH MÀN HÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ, YÊU CẦU MÀN HÌNH CHỤP ĐĂNG KÝ HỌC CỦA SINH VIÊN PHẢI CÓ CÁC THÔNG TIN MÃ SINH VIÊN, HỌ TÊN, HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC)
 2 – Thời gian đăng ký học/thi nâng điểm, đăng ký các môn học của ngành thứ 2 : Bắt đầu từ 12h00’ ngày 22/07/2015 đến ngày 26/07/2015.
* Sinh viên tự đăng ký học/thi nâng điểm trên mạng QLĐT đối với những lớp học phần chưa đủ quy mô.
NHÀ TRƯỜNG KHÔNG TIẾP NHẬN ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC/THI NÂNG ĐIỂM
 V. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG và HỦY ĐĂNG KÝ HỌC

            1. Kế hoạch đăng ký học bổ sung
            a. Đối tượng được đăng ký học bổ sung
* Những sinh viên có tổng số tín chỉ đã đăng ký trên mạng quản lý đào tạo dưới 15 tín chỉ được phép làm đơn đăng ký thêm môn học nhưng không được vượt quá 20 tín chỉ.
            b. Thời hạn nhận đơn xin đăng ký học bổ sung như sau
* Sinh viên làm đơn xin đăng ký học theo mẫu trên mạng quản lý đào tạo, (mục CÁC MẪU ĐƠN DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY).
* Thời hạn nhận đơn cụ thể như sau :             + Khóa 14 nộp đơn trong ngày 28/07/2015.
                                                                   + Khóa 15 nộp đơn trong ngày 07/09/2015.
            * Sau khi tiếp nhận Đơn xin đăng ký học bổ sung của sinh viên, Nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học của từng lớp học phần và đề nghị đăng ký của sinh viên để đăng ký học bổ sung cho sinh viên. Sinh viên vào tài khoản cá nhân để xem kết quả đăng ký học bổ sung. Nếu sinh viên đăng ký học bổ sung vào lớp học phần đã đủ quy mô sỹ số cho phép, Nhà trường sẽ xem xét đăng ký bổ sung vào lớp học phần đó nhưng không vướt quá 10% sỹ số tối đa cho phép.
             2. Kế hoạch hủy đăng ký học như sau
* Đối với những học phần sinh viên không muốn học hoặc những học phần thuộc Tổ hợp lựa chọn nhưng đã đạt kết quả qua môn học trong tổ hợp đó sinh viên phải TỰ HỦY ĐĂNG KÝ HỌC trên mạng quản lý đào tạo trong thời gian đăng ký học.
* Đối với những lớp học phần có khả năng bị hoãn/hủy do không đủ số sinh viên đăng ký học sinh viên phải TỰ HỦY ĐĂNG KÝ HỌC và đăng ký lại học phần bị hoãn/hủy đó. Trong trường hợp sinh viên chưa hủy đăng ký học đối với những lớp học phần bị hủy/hoãn, Nhà trường sẽ hủy tự động trên mạng quản lý đào tạo các đăng ký học đối với những lớp học phần bị hủy/hoãn theo như đã thông báo.
* Nhà trường KHÔNG tiếp nhận Đơn xin hủy đăng ký học của sinh viên (Trừ những trường hợp có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo).
* Nếu có sự cố xảy ra đối với phần mềm Quản lý đào tạo, Nhà trường sẽ thông báo bằng văn bản trên trang chủ của Nhà trường (đồng thời sẽ có thông báo tại Bảng tin Phòng Quản lý đào tạo) về kế hoạch hủy học phần.
                         VI. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP (Chỉ dành cho sinh viên từ K15 trở về trước đăng ký học ghép với Khóa 13,14, 15)
            1. Đăng ký thông tin học ghép: Bắt đầu từ ngày 13/07/2015 đến hết ngày 26/07/2015.
            + Nhà trường sẽ thông báo đường link để sinh viên đăng ký thông tin học ghép theo thời hạn như trên.
            + Sinh viên được phép đăng ký học ghép các môn học để tổng số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không được vượt quá 35 tín chỉ tối đa cho phép (bao gồm tất cả các loại đăng ký học).
            + Ghi đúng và đầy đủ tên lớp học phần đăng ký học ghép, số tín chỉ, khóa học ghép theo Thời khóa biểu đã thông báo của Khóa 13, 14, 15 và theo hướng dẫn trong link đăng ký học ghép. Những trường hợp ghi không đúng và đầy đủ thông tin thì sẽ không được tiếp nhận đơn.
            + Sinh viên lưu ý kiểm tra thông tin các lớp học phần bị hủy tại Thông báo hủy lớp học phần để đăng ký học ghép cho chính xác.
            + Sinh viên chỉ làm đơn đăng ký học ghép những môn học có trong Thời khóa biểu đã thông báo của Khóa 12,13,14, 15
            + Số tín chỉ sinh viên ghi trong Đơn học ghép của môn học sinh viên muốn đăng ký học ghép là số tín chỉ của môn học thuộc Chương trình đào tạo hiện hành của sinh viên (Môn học của Chuyên ngành thứ nhất hoặc của Chuyên ngành thứ 2 nếu sinh viên học song song 2 Chuyên ngành). Cơ sở tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo và Khoa học - Khu đào tạo chất lượng cao
Nhà C3B – Trường ĐH Bách Khoa, số 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội
 Hỗ trợ trực tuyến : 0466812118- Cô Kiên 0901 770 099
Phòng tuyển sinh và Đào tạo Trường Cao đẳng Bách khoa (CBK) tại Hà Nội
Tầng 3 Phòng 309 Hợp tác đào tạo Bách Khoa Hỗ trợ trực tuyến : 0439906288 - 0942 000 645   Nhà trường tổ chức các lớp ôn thi tốt nghiệp cho thí sinh có nhu cầu, liên hệ T Trung  Di động: 0982 333 219 ( Liên hệ trước khi đến mua hồ sơ).   
            2. Thời hạn nhận đơn đăng ký học ghép
+ Sinh viên đăng ký thông tin học ghép theo thời hạn đã thông báo trên. Nếu sinh viên không đăng ký thông tin học ghép Nhà trường sẽ không xem xét đơn xin học ghép.
+ Sinh viên làm Đơn xin học ghép lớp (theo mẫu trên mạng quản lý đào tạo, mục CÁC MẪU ĐƠN DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY). Trong đơn phải ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu, có chữ ký của CVHT hoặc trợ lý khoa.
+ Thời hạn nhận đơn đăng ký học ghép: trong ngày 27 /07/2015.
            + Sau khi tiếp nhận Đơn học ghép của sinh viên, trong thời gian từ 2 - 4 ngày Nhà trường sẽ tiến hành xét duyệt Đơn học ghép và sẽ Thông báo trên mạng quản lý đào tạo về Danh sách xét duyệt đơn học ghép (có thể là Danh sách học ghép chính thức). Sinh viên căn cứ vào Danh sách xét duyệt đơn học ghép và nộp học phí học ghép đối với những môn học đã được xét duyệt (nộp học phí học ghép từ ngày 03/09/2015 đến 07/11/2015 tại Phòng Tài chính Kế toán, tầng 1 nhà 7).
            VII. NGÀY NGHỈ TRONG HỌC KỲ
            * Quốc khánh 02/09/2015
            * Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
            VIII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ (HỆ CHÍNH QUY) CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO.
            1. Trưởng phòng: Thông báo về kế hoạch tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2015– Phụ trách chung 

            2. Phó trưởng phòng: Thông báo truy cập các CSDL điện tử – Phụ trách đại học chính quy
            3. Phó trưởng phòng: T.Hồng– Phụ trách VB2 (CQ) và Liên thông (CQ) 
            4. Kế hoạch học tập hệ chính quy, Liên thông (CQ), Chương trình đào tạo hệ chính quy, Liên thông (CQ), học ghép chính quy:
            5. Kế hoạch học tập, Chương trình đào tạo, lịch thi hệ VB2 (CQ), Tốt nghiệp hệ chính quy
            6. Lịch thi hệ chính quy, quản lý học phí các hệ đào tạo chính quy: đ/c Phạm Huy Giang,
            7. Quản lý hệ văn bằng 2 chính quy: 
            8. Quản lý hệ liên thông chính quy: đ/c Lê Trung, 
            9. Danh sách điểm danh, danh sách điểm học phần, quản lý điểm, mật khẩu hệ chính quy, hoãn thi, đăng ký thi bổ sung: đ/c Phạm Đức Minh, phòng 1.2, nhà 10.
            10. Quản lý mã sinh viên các hệ đào tạo chính quy, quản lý sự thay đổi của sinh viên các hệ đào tạo chính quy, học lại chính quy: đ/c Lương Việt Anh, phòng 1.3, nhà 10

Tác giả: dangkytuyensinh.du.vn ; xuất bản: 08/09/2015 01:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên