Tư vấn việc làm

[Hướng nghiệp] Định hướng nghề Sư phạm mầm non

Sinh năm 1998, mệnh thổ nên chọn ngành nghề gì phù hợp?.Tư vấn định hướng nghề nghiệp học Sư phạm Mầm non

 Tích hợp ĐT chuyên môn và ĐT nghiệp vụ sư phạm
Diễn đàn Đối tác hợp tác giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng đội ngũ giáo viên.ĐT chuyên môn và ĐT nghiệp vụ là 2 lĩnh vực cơ bản trong chương trình ĐT ở trường ĐHSP. Thường thì về tỉ lệ khối lượng trong chương trình ĐTGV, nội dung ĐT chuyên môn (khoa học cơ bản) chiếm khoảng 60%, nội dung nghiệp vụ khoảng 25%.
Năng lực nghề nghiệp GV là tri thức tích hợp 2 lĩnh vực tri thức đó. Sự tích hợp làm khuếch đại giá trị ĐT của mỗi lĩnh vực và đương nhiên khuếch đại năng lực nghề nghiệp giáo viên. Tuy nhiên thực tiễn ĐT ở các trường ĐHSP đã không tích hợp hiệu quả hai lĩnh vực này làm cho hiệu suất ĐT không được khai thác đúng mức. Điều đó dẫn tới khiếm khuyết lớn nhất của quá trình ĐT ở trường ĐHSP là không gắn hữu cơ với thực tiễn giáo dục, DH ở phổ thông. Tiếp cận đổi mới đào tạo GV là hướng tới khắc phục tồn tại đó. Cũng phải thấy rằng tích hợp 2 lĩnh vực này đã được thực hiện tốt ở các cơ sở đào tạo GV mầm non và tiểu học do giảng viên phụ trách môn học thực hiện. Ở các trường CĐSP, ĐHSP sự phân hóa sâu về chuyên môn đã từng dẫn tới hình thành hai đội ngũ giảng viên chuyên phụ trách từng lĩnh vực. Ngày nay các trường sư phạm cần đổi mới chương trình ĐT với các giải pháp tích hợp sâu 2 lĩnh vực trên. Tiếp cận tích hợp cũng làm nảy sinh vấn đề lựa chọn mô hình đào tạo GV phổ thông. ĐT đồng thời hay tiếp nối 2 lĩnh vực nội dung đó sẽ thuận lợi hơn cho ĐT tích hợp.
 Đào tạo GV trong bối cảnh tác nghiệp ở trường phổ thông
Phương thức đào tạo GV tại thực địa theo cách nội trú đang được vận dụng hiệu quả ở các nước phát triển và một số địa phương ở Việt Nam. Liên kết sư phạm với phổ thông một cách toàn diện đang là khâu yếu nhất trong quy trình đào tạo, sử dụng, ĐT ban đầu và ĐT liên tục. Thực hiện phương châm phổ thông là nội dung, là mục tiêu, là phương pháp đào tạo GV phải trở thành triết lý đổi mới đào tạo GV. đã chú trọng đến quá trình thực tập sư phạm của giáo sinh, đưa sinh viên thực tập, kiến tập, thu thập dữ liệu nghiên cứu ngay tại thực tế giảng dạy tại các trường Phổ thông, mầm non... Với phương châm đó trường phổ thông phải được sử dụng triệt để trong mọi hoạt động ĐT: lý thuyết, thực hành, thực tập, kiến tập, phát triển học thuật, nghiên cứu khoa học.
 Đào tạo GV có nền tri thức rộng
Nền tri thức rộng được được hiểu là vốn tri thức đại cương về văn hóa, XH, công tác XH... bên cạnh khoa học cơ bản, khoa học sư phạm. Tri thức rộng là phẩm chất cần có của công dân trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Người giáo viên với tư cách là nhà GD thì tri thức rộng là yếu tố quan trọng trong năng lực nghề nghiệp. Như vậy, tri thức rộng là nội dung giáo dục HS, là năng lực dạy học, GD. Khi nói khía cạnh nội dung GD thì GV phải biết rằng ngày nay, một kiến thức khoa học chỉ được hiểu sâu sắc, chỉ có giá trị từ nhận thức, giá trị vận dụng trong tình huống lý thuyết và thực tiễn khi kiến thức đó là kết quả của sự tích hợp tri thức liên môn, liên ngành. Khi đề cập khía cạnh năng lực GD thì đó là một cách tiếp cận, một phương pháp tổ chức hoạt động học của HS. Ngày nay DH tích hợp các khoa học đang là xu hướng GDPT hiện đại vì tích hợp vừa là bản chất của tri thức khoa học, vừa là phương pháp hoặc nhận thức.

Tác giả: Tuyensinhtructuyen.edu.vn ; xuất bản: 10/12/2015 05:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên