VB2 Mầm non-tiểu học

Hệ văn bằng 2 sư phạm mầm non { học tại hà nội}

Hệ văn bằng 2 sư phạm mầm non { học tại hà nội},Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Sư Phạm Mầm Non,xét tuyển hệ Văn bằng 2 Tiểu học , học Văn bằng 2 Mầm non, học văn bằng Tiểu học , Trung Cấp VB2 Cao Đẳng Hải dương,lớp Văn bằng 2 Mầm non - tiểu học CĐSP Hà Nội , tuyển sinh văn bằng 2 mầm non, tuyển sinh văn bằng 2 tiểu họcNgày 26/3/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 541/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 04 năm 2007 và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,Về việc tuyển sinh văn bằng 2 sư phạm mầm non Chính quy năm 2018
Hệ văn bằng 2 sư phạm mầm non { học tại hà nội}
1.ĐỐI TƯỞNG TUYỂN SINH
Đối tượng: Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành khác
Hoặc đối tượng đang học trung cấp,cao đẳng,đại học
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Thời gian đào tạo văn bằng 2 mầm non tại trường là 1 năm,
Trong hoặc ngoài giờ hành chính. Thời gian được bố tri linh hoạt để học sinh có thể vừa học vừa làm (đặc biệt có lớp học vào thứ 7 và chủ nhật). Tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng trung cấp mầm non chính quy.
3. HỒ SƠ SÉT TUYỂN
Hồ sơ đăng kí tuyển sinh TCCN 2015 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo , có thể mua tại hiệu sách).
Bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp và bảng điểm.
Bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc bổ túc văn hóa), Học bạ Trung học phổ thông, các giấy ưu tiên (nếu có).
04 ảnh cỡ 4cmx6cm (có ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).
02 phong bì dán tem (có ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc trên phong bì).
4. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
Xét tuyển bảng điểm và bằng
5. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ CHO SINH VIÊN
Được hỗ chợ vay 100% toàn bộ chí phí học tập theo quy đinh của nhà nước ngay khi nhập học
Học sinh sau khi tốt nghiệp được cấp bằng VB2 chính quy
Được thi liên thông hệ chính quy hoặc hệ VLVH lên Cao đẳng, Đại học ngành cùng chuyên ngành
7.THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Sư Phạm Hà Nội
Điện thoại: 024 66812118 -, 0974 459 158

( Địa chỉ cũ Số 8 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội )
Website: www.tuyensinhdaihoc.edu.vn,Bạn muốn chọn học CĐ Sư phạm Mầm Non?
Hạn nộp sơ từ ngày 01-7 đến ngày 25-08-2018.Hiện tại có lớp Khai giảng 31/07/2018

Thực hiện Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Ngày 31/10/2018, Sở Nội vụ đã có công văn số 2822/SNV-ĐTBDTD về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018. Để kịp thời kiện toàn đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT và UBND quận, huyện, thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, đồng thời để có cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2018 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Sở Nội vụ đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục như sau:
           1. Căn cứ xác định chỉ tiêu dự tuyển:
Các đơn vị rà soát số lượng viên chức, cơ cấu hiện có tới thời điểm 30/4/2015 và căn cứ các văn bản dưới đây để xác định chỉ tiêu, cơ cấu, nhu cầu tuyển dụng.
           - Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 của thành phố Hà Nội; Thông báo số 3320/TB-SNV ngày 16/12/2014 của Sở Nội vụ về việc thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015;
            - Đối với các Trường Mầm non: Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;  trên cơ sở chỉ tiêu Thành phố giao đối với trường Mầm non và số biên chế hiện có để xác định chỉ tiêu tuyển dụng.
- Đối với các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Căn cứ cơ cấu viên chức giáo viên, nhân viên theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 23/8/2006 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và số lượng Thành phố giao để xác định chỉ tiêu tuyển dụng.
2. Các biểu mẫu  báo cáo cơ cấu và nhu cầu tuyển dụng:
a) Đối với khối trường Mầm non: Theo mẫu MN  và mẫu  NH
b) Đối với khối trường Tiểu học: Theo mẫu BC1, mẫu  ĐK1 và NH
c) Đối với khối trường Trung học cơ sở: Theo mẫu BC2, mẫu  ĐK2 và NH
d) Đối với các khối trường trực thuộc Sở GD&ĐT: Tùy vào đặc thù của loại hình trường lập biểu theo mẫu như khối trường Trung học cơ sở.
3. Các đơn vị nộp các biểu mẫu trên về Sở Nội vụ (qua phòng Xây dựng chính quyền đối với UBND cấp  huyện, phòng Quản lý sở ngành đối với Sở GD&ĐT)  trước 15/4/2018 để tổ chức thẩm định.
4. Sau khi tổng hợp, các phòng chuyên môn (phòng Xây dựng chính quyền, phòng Quản lý sở ngành) chủ trì phối hợp với phòng Đào tạo bồi dưỡng tuyển dụng tiến hành thẩm định xong trước 30/4/2018 để thống nhất với từng đơn vị (sẽ có lịch cụ thể gửi sau) trước khi xây dựng Kế hoạch trình UBND Thành phố phê duyệt; thời gian tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên khối giáo dục dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2015 để kịp bố trí viên chức vào đầu năm học mới.
Trên đây là hướng dẫn về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sở GD&ĐT năm 2015, đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo về Sở Nội vụ theo các biểu mẫu gửi kèm soạn trên Microsoft office Excel phông chữ  Times New Roman cỡ chữ 12

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 30/07/2015 04:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên