Đào tạo trung cấp

Hệ Trung cấp mầm non trong CĐ Sư phạm Nghệ An

Có mục đích đào tạo sinh viên trở thành giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ của trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, có lòng yêu nghề, gắn bó với sự nghiệp giáo dục – đào tạo, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt

Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Nghệ An là trường công lập, tiền thân là các trường sư phạm trung cấp Nghệ An, được thành lập từ năm 1959 theo các Nghị định, Quyết định của Chính phủ. Hiện nay trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ các trường học và đào tạo một số ngành nghề ngoài sư phạm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Trường nằm trong hệ thống giáo dục đại học, trực thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh Nghệ An; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển, tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung chương trình; phương pháp đào tạo, về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, về thanh tra giáo dục đồng thời chịu sự quản lý hành chính về lãnh thổ của UBND thành phố Vinh.
Định hướng phát triển của trường trong những năm tới là: Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thành một trường Đại học đa ngành và là trung tâm sư phạm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ cho các trường phổ thông trong tỉnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, có đạo đức trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, đồng thời từng bước mở rộng ngành nghề đào tạo để đáp ứng nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của thời kỳ đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học, đào tạo một số ngành nghề ngoài sư phạm đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
( Trích Điều 2-Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Nghệ An)
Ngành đào tạo:
Trung cấp Mầm non
Trung cấp Tiểu học
II. Các nhiệm vụ chính:
- Đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ trường học và một số ngành nghề ngoài sư phạm, phục vụ nhu cầu phát triển giáo dục đào tạo, kinh tế, xã hội.
- Đào tạo và bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh và cán bộ một số nước trong khu vực.
- Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học giáo dục nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của thời kỳ đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học, xây dựng xã hội học tập; đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ khác góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội.
- Quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
- Tuyển sinh theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao hàng năm. Phối hợp các lực lượng để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, học viên.
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội.
- Quản lý và sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật. Phát huy hiệu quả đầu tư vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ các yêu cầu của ngành GD&ĐT tỉnh nhà.
- Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
( Trích Điều 3-Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Nghệ An)

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 20/01/2016 08:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên