Giới thiệu chung

Giới thiệu khoa Giáo dục Tiểu học,Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang

Giới thiệu khoa Giáo dục Tiểu học,Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang Quá trình hình thành và phát triển của khoa Giáo dục Mầm non gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang.Từ năm 1987 đến 1996, các hoạt động của Khoa gắn liền với nhiệm vụ đào tạo của nhà trường (đào tạo GV hệ THSP ngành nuôi dạy trẻ và mẫu giáo

LỊCH SỬ TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG NHA TRANG Năm 1996, Trường được nâng cấp thành Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 theo Quyết định số 447/TTg. Ngày 08/10/1996, Khoa Giáo dục Mầm non được thành lập theo Quyết định số 4247/GD-ĐT. Trực tiếp quản lý chuyên môn, tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt trình độ trung cấp và cao đẳng.a) Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi Khoa; Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường Cao đẳng và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Nhà trường;      
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non và chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt theo đúng kế hoạch đào tạo của Nhà trường;  
c) Tổ chức điều chỉnh, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và ngành đào tạo;
d) Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành do Khoa phụ trách;
 đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề cho đội ngũ giảng viên trong Khoa phù hợp định hướng hoạt động của Nhà trường;
 e) Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành;
 g) Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp, gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng KHCN; hướng dẫn NCKH cho HSSV;
h) Phân công GVCN, quản lý, giáo dục HSSV; phối hợp các đơn vị theo dõi, chấm điểm rèn luyện cho HSSV và giải quyết các vấn đề liên quan đến HSSV do Khoa phụ trách;
i) Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
k) Phối hợp với các đơn vị đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, và ý kiến phản hồi của HSSV nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
l) Triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên thuộc Khoa;
m) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc Khoa quản lý;
n) Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;  
o) Phối hợp Trường Mầm non Thực hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non; tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm…cho HSSV do Khoa phụ trách;
 p) Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.   
3. CÁC BẬC ĐÀO TẠO
- Trung cấp SP Mầm non.
- Cao đẳng SP Mầm non; Cao đẳng SP Giáo dục đặc biệt
- Đại học SP Mầm non (liên kết đào tạo).
- Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục mầm non.
4. CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO
+ Đào tạo bậc trung cấp hệ chính qui tập trung (2 năm, cấp bằng trung học chuyên nghiệp).
+ Đào tạo bậc trung cấp hệ vừa học vừa làm (2 năm, cấp bằng trung học chuyên nghiệp).
+ Đào tạo bậc cao đẳng hệ chính qui tập trung (3 năm, cấp bằng Cử nhân).
+ Đào tạo bậc cao đẳng hệ vừa học vừa làm (3 năm, cấp bằng Cử nhân).

Ngày thành lập: 26/9/1987 

TT

Thời gian

Nội dung sự kiện

Chức năng, nhiệm vụ

1

26/9/1987

- Thành lập Trường trung học Sư phạm Nuôi dạy trẻ TW3 (Quyết định số 761/QĐ ngày 26 tháng 9 năm 1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3; Thứ trưởng Hồ Trúc ký)

- Ngày 18/12/1987: Khai giảng năm học đầu tiên.

Đào tạo cô nuôi dạy trẻ trình độ trung học chuyên nghiệp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

2

01/10/1991

Trường được đổi tên thành Trường trung học sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương (Quyết định số 254 ngày 01 tháng 10 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3 thành Trường THSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW; Thứ trưởng Trần Chí Đáo ký)

Đào tạo giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo trình độ trung học sư phạm cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

3

24/07/1996

Trường được nâng cấp thành thànhTrường Cao Đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 (Quyết định số 477/TTg ngày 24 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường THSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2; Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ký)

- Đào tạo 05 chuyên ngành trình độ cao đẳng và TCCN: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt.

- Tuyển sinh trong toàn quốc.

4

19/01/2007

Trường đổi tên thành Trường CĐSP Trung ương Nha Trang (Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường CĐSP Trung ương Nha Trang; Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân ký)

 

- Đào tạo 08 chuyên ngành trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trong đó có:+ 05 chuyên ngành sư phạm: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục đặc biệt;

+ 03 chuyên ngành ngoài sư phạm (từ năm học 2009-2010): Đồ họa, Quản trị văn phòng – Lưu trữ, ViệtNam học (Hướng dẫn du lịch).- Tuyển sinh trong toàn quốc.

Tác giả: www.tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 18/05/2015 02:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên