Khoa giáo dục mầm non

Giảng viên sư phạm mầm non dạy sư phạm mầm non bằng công nghệ mới

Giảng viên sư phạm giúp giáo viên mầm non dạy Môn Văn học, học hát, vệ sinh ăn uống, toán tư duy phát triển năng lực niềm đam mê của bé phát triển tài năng.

“Giảng viên sư phạm phải thực hiện tốt mối quan hệ tương tác với Khoa Giáo dục Mầm non, nhất là với giáo viên trong quá trình trao đổi chuyên môn học thuật, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”
Đó là chia sẻ của Thạc sỹ Nguyễn Thị yến Nhi (Trường cao đẳng sư phạm hải Dương).
5 hiệm vụ của giảng viên sư phạm Trường Cao Hải Dương Phương án tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy - Phương thức 1: Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia (60% chỉ tiêu) - Phương thức 2: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT (40% chỉ tiêu)
Để làm được điều này,Thạc sỹ Nguyễn Thị yến Nhi cho rằng, giảng viên trường đại học sư phạm cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Thứ nhất: Là chuyên gia về phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông một cách thiết thực, hiệu quả.Kênh tuyển sinh sư phạm Tuyensinhdaihoc.edu.vn cung cấp thông tin
Thứ hai:Quản lí trường mầm non Là người hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên phổ thông về phát triển chương trình giáo dục nhà trường, chương trình môn học, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.
Thứ ba: Là người chia sẻ với giáo viên phổ thông các vấn đề về chuyên môn học thuật và kiến thức hiện đại về khoa học giáo dục để giáo viên phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.
Thứ tư: Là người bạn đồng hành với giáo viên phổ thông trong quá trình đào tạo giáo viên theo yêu cầu của thực tiễn giáo dục phổ thông.
Thứ 5: Là người phối hợp với giáo viên phổ thông trong tổ chức, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục và chuyển giao công nghệ cho các trường phổ thông và giáo viên thực hiện.
Ứng dụng thực hiện 5 nhiệm vụ vào thực tế
Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị yến Nhi, thực tế Trường sư phạm thực hành trong trường cao đẳng sư phạm đã triển khai một số hoạt động thực tiễn, gắn với những nhiệm vụ nêu trên. Cụ thể:Cô Yến Nhi
Thực hiện nhiệm vụ thứ nhất: Từ năm 2016 đến nay, trường đã tổ chức giảng viên theo nhóm chuyên gia thực hiện phát triển chương trình bồi dưỡng, đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu thực tiễn của phát triển giáo dục phổ thông theo định hướng đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT Việt Nam sau năm 2016.
Ngoài ra, trường cũng thiết lập mối quan hệ với các Sở GD&ĐT của các tỉnh như: Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn để giảng viên tiến hành khảo sát về năng lực của giáo viên phổ thông, xác định nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên phổ thông, thu thập thông tin đánh giá của cựu sinh viên, giáo viên phổ thông về chương trình đào tạo, bỗi dưỡng của chuyên ngành do nhà trường đã thực hiện để phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.
Thạc sỹ Nguyễn Thị yến Nhi cho biết: Từ những thông tin thu được, trường xác định nội dung, hình thức tổ chức bồi dưỡng giáo viên một cách hiệu quả.
Điều đáng nói là thông qua hoạt động khảo sát tại trường phổ thông, giảng viên trường đại học sư phạm được trao đổi trực tiếp với giáo viên phổ thông về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp giáo viên phổ thông nâng cao nhận thức về yêu cầu mới của giáo dục phổ thông sau năm 2015 và phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên theo định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông hiện nay.Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp; Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác của giáo viên quy định tại Luật Giáo dục và Luật Viên chức.
Quy định chi tiết về xếp hạng giáo viên mầm non
Thông tư cũng quy định rõ ràng về nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng hạng.
Cụ thể, giáo viên mầm non hạng IV - Mã số: V.07.02.06 có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhóm (lớp) được phân công phụ trách; Trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở nhóm, lớp được phân công phụ trách; Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non; Rèn luyện sức khỏe; hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tham gia các hoạt động chuyên môn; bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục được giao.
Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.
Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non; Thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non; Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; Biết quản lý, sử dụng, bảo quản và giữ gìn có hiệu quả tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm/lớp, trường.
Giáo viên mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.05: Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên mầm non hạng III còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau: Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn.
Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp trường trở lên; Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.
Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non; Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; Chủ động tổ chức và phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng  trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;
Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non hạng III phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV hoặc tương đương từ đủ 3 (ba) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.
Giáo viên mầm non hạng II - Mã số: V.07.02.04: Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau: Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên; Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp trường trở lên; Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp huyện trở lên; Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên.
Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.
Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non; Thực hiện sáng tạo, linh hoạt chương trình giáo dục mầm non; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;
Tích cực chủ động phối hợp có hiệu quả với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên.
Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng III lên chức danh giáo viên mầm non hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III từ đủ 01 (một) năm và thời gian tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.
Giáo viên mầm non được hưởng lương theo bằng cấp
Theo thông tư, các chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau: Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).
Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).
Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Khoản 1 Điều này đối với viên chức đã được xếp lương vào các ngạch giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch của một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và quy định tại Khoản 5 Mục II Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường được thực hiện như sau:
Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phần trăm (% ) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.
Chẳng hạn như, Bà Nguyễn Thị A, đã xếp ngạch giáo viên mầm non cao cấp (mã số 15a.205), bậc 4, hệ số lương 3,33 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Nay  được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) thì xếp bậc 4, hệ số lương 3,33 của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.
Đồng thời giảng viên thu được nhiều thông tin làm cơ sở cho việc phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của nhà trường đại học, những yêu cầu đặt ra đối với giảng viên trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông.
Thực hiện nhiệm vụ thứ hai: Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị yến Nhi, nhà trường đã tổ chức cho giảng viên các khoa ký kết phối hợp với các trường phổ thông, mầm non trên địa bàn tỉnh, mỗi đơn vị khoa ký kết với một trường phổ thông hoặc trường mầm non về việc di chuyển giảng viên, sinh viên từ trường đại học sư phạm xuống trường phổ thông để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập, rèn kỹ năng nghề cho sinh viên.
Thông qua mối liên kết đó, giảng viên nghiên cứu về nội dung, chương trình giảng dạy ở trường phổ thông, thăm lớp, dự giờ của giáo viên phổ thông để xác lập các hình mẫu cho thực hành tập, kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm tại trường phổ thông của sinh viên.
Tổ chức những Hội thảo với giáo viên phổ thông để thống nhất về các quy chuẩn của giờ dạy mẫu, những biện pháp sư phạm cần tác động trong quá trình hướng dẫn thực hành, thực tế chuyên môn ở trường phổ thông.
Chính hoạt động sinh hoạt chuyên môn này giúp giáo viên phổ thông ngày càng hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao nghiệp vụ sư phạm.
Thực hiện nhiệm vụ thứ ba: Từ năm 2016, Trường Sư phạm đã tổ chức di chuyển giảng viên xuống các trường phổ thông, mầm non vệ tinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện các nhiệm vụ dự giờ giáo viên phổ thông, tham gia các hội thảo do trường phổ thông tổ chức, quan sát các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, tham gia đánh giá giáo viên dạy giỏi ở trường phổ thông.
Cùng với đó, giảng viên còn tổ chức cho sinh viên xuống trường phổ thông, mầm non dự giờ, quan sát hoạt động, trợ giúp nhà trường trong triển khai một số hoạt động tập thể.
“Thông qua các hoạt động nêu trên, giảng viên giúp giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp trước người học, cập nhật kiến thức, thông tin mới về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm tự hoàn thiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cá nhân” - Thạc sỹ Nguyễn Thị yến Nhi trao đổi.
Thực hiện nhiệm vụ thứ tư: Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Sư phạm đã mời giáo viên phổ thông giảng dạy và hướng dẫn sinh viên một số nội dung thực hành, thực tế ở trường phổ thông.
Cụ thể là phương pháp giảng dạy, cách thức soạn giáo án, cách thức tổ chức các dự án học tập cho học sinh, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp, nội dung công tác với tập thể học sinh và cha mẹ học sinh, những kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp…
Trong các hoạt động nêu trên, giảng viên đại học đóng vai trò là người tư vấn, hướng dẫn giáo viên phổ thông thực hiện theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo của nhà trường đồng thời giảng viên có cơ hội trải nghiệm kiến thức kĩ năng thực hành, thực tế của giáo dục phổ thông ngay ở trường đại học sư phạm.
Thông qua các hoạt động đó, giáo viên phổ thông đã tự thay đổi mình để đáp ứng vai trò của người giảng viên dạy thực hành ở trường đại sư phạm, mọi sự cố gắng về năng lực và phẩm chất của người giáo viên được phát huy tới mức cao nhất, do đó mà năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên được nâng cao và ngày càng hoàn thiện.
Thực hiện nhiệm vụ thứ năm: Giảng viên sư phạm tham gia cùng với giáo viên phổ thông tổ chức thường xuyên các Hội thảo khoa học: Hội thảo về hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hành thực tế chuyên môn của sinh viên; Hội thảo về cơ chế phối hợp chuyên môn giữa trường đại học sư phạm với trường phổ thông trong đào tạo giáo viên.
Hội thảo về phát triển vấn đề cho học sinh phổ thông theo định hướng nghiên cứu khoa học… Hoặc trường phổ thông mời giảng viên đại học sư phạm tham gia tư vấn, hướng dẫn cho giáo viên tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông, hướng dẫn bồi dưỡng cho học sinh giỏi cho các nhà trường. Ngược lại Trường Sư phạm có thể mời giáo viên của trường phổ thông tham gia cộng tác viết các đề tài nghiên cứu khoa học.

Nguồn tin Tuyensinhdaihoc.edu.vn

Tác giả: tuyensinhtructuyen.edu.vn ; xuất bản: 11/03/2016 09:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên