Đào tạo nghiệp vụ

[(Education CEFR)]: Lớp bồi dưỡng chứng chỉ giáo viên hạng 2,3,4

Đại học Giáo dục về việc đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho giáo viên mầm non đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ vào Công văn số 409/CV-TCCĐ gửi trường Đại học Giáo dục về việc phối hợp tuyển sinh, tổ chức các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên và giáo viên.

Căn cứ vào công văn số 56/CV-TTĐT&BD Trường Đại học Giáo dục - Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng phúc đáp đồng ý phối hợp với Trường TCN Điều Dưỡng Hà Nội tổ chức các chương trình bồi dưỡng sau:

1. Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, và giáo viên mầm non theo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 2. Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học

 3. Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục

- Kinh phí đào tạo theo quy định của trường Đại học Giáo dục

- Đối tượng: Theo quy định của từng chương trình bồi dưỡng hiện hành; Số lượng học viên: Tối thiểu 50hv/lớp/

 Phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng II      Mã số: V.07.02.04

2. Giáo viên mầm non hạng III     Mã số: V.07.02.05

3. Giáo viên mầm non hạng IV     Mã số: V.07.02.06

 Giáo viên mầm non hạng II - Mã số: V.07.02.04

 a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

 b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

 c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

 d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trong trường mầm non - Sáng kiến kinh nghiệm

 Giáo viên mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.05

 a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

 b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

 c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

 d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

 Giáo viên mầm non hạng IV - Mã số: V.07.02.06

 a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

 b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

 c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Địa chỉ:( Đ/c: Số 7,Phòng 309 Mỹ Đình Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội)
( Cách địa Bến xe Mỹ đình 300 m)
+ Điện thoại 1: 0466812118 – 0966 211 915 (Phòng đào tạo tại Quận Nam Từ Liêm)
+ Điện thoại 2: 0462 604 218 – 0968 333 219 (Phòng đào tạo tại Hà Nội)

Tác giả: tuyensinhtructuyen.edu.vn ; xuất bản: 15/12/2017 10:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên