Tư vấn việc làm

[(Edu Hà Nội CEFR)]: Sở GDĐT Hà Nội thông báo tuyển dụng công chức

[(Edu Hà Nội CEFR)]:Thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có đủ 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Năm 2016

[(Edu Hà Nội CEFR)]: Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Tải file đính kèm tại đây (pdf)

2.Tải file đính kèm tại đây (pdf)

A. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ TRONG TUYỂN DỤNG
I. Tiêu chuẩn và điều kiện dự 
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Là công chức cấp xã, viên chức có 5 năm kinh nghiệm đang công tác tại Hà Nội;
b) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
c) Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển;
d) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được công dồn);
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vị phạm pháp luật đến mức bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; Hồ sơ dự tuyển gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch mẫu 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
4. Các giấy tờ liên quan để xác định số năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển;
5. Bản sao nhận xét, đánh giá phẩm chất đạo đức, chính trị 5 năm gần đây;
6. Bản sao giấy khai sinh; Bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
8. Hai ảnh cỡ 4x6 (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;
9. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;
Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức không qua thi năm 2016 - đối tượng dự tuyển, ngành hoặc chuyên ngành dự tuyển, vị trí dự tuyển vào phòng, bàn chuyên môn của quận, số điện thoại và địa chỉ liên hệ;
Lưu ý: Đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm công tác, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định như trên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản cho tham dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
 B. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐẠT KẾT QUẢ SÁT HẠCH
1. Nội dung sát hạch:
- Kiến thức chung về công vụ, công chức; chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban chuyên môn nơi dự kiến tiếp nhận công chức;
- Kiến thức quản lý nhà nước về chuyên ngành; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo chuyên môn của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng;
2. Hình thức sát hạch:  Người dự tuyển thực hiện 02 phần sát hạch (mỗi phần tính theo thang điểm 100).
- Phần trắc nghiệm kiến thức chung về công vụ, công chức; chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban chuyên môn nơi dự kiến tiếp nhận công chức trên máy vi tính;
- Phần bài viết về kiến thức quản lý nhà nước đối với chuyên ngành, kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo chuyên môn của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3. Xác định người trúng tuyển: 
-  Trường hợp không có cạnh tranh: Người trúng tuyển là người có tổng số điểm của phần trắc nghiệm trên máy tính và phần bài viết từ 100 điểm trở lên, trong đó mỗi phần tối thiểu 50 điểm.
-  Trường hợp có cạnh tranh: Người trúng tuyển là người có tổng số điểm của phần trắc nghiệm trên máy tính và phần bài viết cao hơn lấy theo thứ tự từ trên xuống đến hết chỉ tiêu (trong đó điểm mỗi phần tối thiểu 50 điểm).
-  Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng điểm của phần trắc nghiệm trên máy tính và phần bài viết bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người trúng tuyển là người được xét theo tứ tự sau:
+ Có số năm kinh nghiệm về các công việc liên quan đến vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận nhiều hơn;
+ Có điểm phần thi trắc nghiệm trên máy tính cao hơn;
+ Có trình độ đào tạo về chuyên môn cao hơn;
+ Có bằng tốt nghiệp về chuyên môn xếp loại cao hơn;
+ Trường hợp không các định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định người trúng tuyển.
4. Thời gian ôn tập, sát hạch và địa điểm tổ chức sát hạch
- Hội đồng Kiểm tra sát hạch của Thành phố công bố nội dung ôn tập ngày 05/01/2017 và dự kiến tổ chức sát hạch theo quy định vào ngày 15/01/2017.
- Địa điểm sát hạch: Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông ( số 01 Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tác giả: tuyensinhtructuyen.edu.vn ; xuất bản: 18/12/2016 08:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên