Khoa giáo dục mầm non

(Early Childhood Education) Ngành Giáo dục Mầm non – Danh hiệu Cử nhân

(Early Childhood Education) Ngành Giáo dục Mầm non – Danh hiệu Cử nhân,Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT phối hợp với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường ĐH, CĐ) thực hiện một số nội dung

Thông tin chung
Mã ngành: C140201.
Hình thức và thời gian đào tạo:
Chính quy tập trung: 03 năm.
Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng 1,5 đến 2 năm.
Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp
Mục tiêu đào tạo
              Đào tạo giáo viên mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) trình độ cao đẳng sư phạm đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo viên mầm non, có kỹ năng tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
Kiến thức
Có kiến thức về giáo dục đại cương để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mầm non;
Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non trình độ đại học để thực hiện tốt công tác chuyên môn;
Hiểu biết đầy đủ mục tiêu, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ; Điện thoại: 0462 604 218 ----0466812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Áp dụng có hiệu quả kiến thức khoa học giáo dục mầm non vào việc tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.
Kỹ năng nghề nghiệp
               Sinh viên biết lập kế hoạch giáo dục trẻ em. Có năng lực tổ chức các hoạt động sư phạm giáo dục trẻ em, có tay nghề trong các quá trình nuôi dưỡng trẻ theo các yêu cầu của chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ ở cả hai lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo một cách linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh ở mọi loại hình trường, lớp; có năng lực tiếp cận với từng cá nhân và cả tập thể trẻ. Ghi nhận được sự thay đổi, phát triển của trẻ dưới ảnh hưởng của các yếu tố giáo dục; có năng lực quan sát, phân tích đánh giá hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp, biết đánh giá kết quả việc thực hiện giáo dục ở từng độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo của đồng nghiệp; biết cách sử dụng các đồ dùng dạy học cần thiết, biết cách sửa chữa và làm các đồ chơi, đồ dùng dạy học cơ bản; có năng lực tuyên truyền khoa học nuôi dạy trẻ em.
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên có thể làm việc tại: các trường Mầm non, các Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoà nhập; các cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác trong và ngoài công lập; tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo mầm; các gia đình có yêu cầu cao về giáo dục trẻ mầm non; các tổ chức phi chính phủ, các câu lạc bộ liên quan đến giáo dục trẻ mầm non.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng học liên thông lên đại học ngành Giáo dục Mầm non tại trường hoặc bổ sung kiến thức để chuyển đổi qua các ngành khác: Giáo dục học, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Công dân theo yêu cầu của các Đại học, Học viện trong và ngoài nước.

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 08/09/2015 11:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên