Hỗ trợ, giải đáp

Danh sách giảng viên chuyên đào tạo sư phạm Mầm Non HCM

Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

 Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:
Bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch hội đồng;
Bà Trương Thị Việt Liên - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Phó Chủ tịch hội đồng
Bà Nguyễn Thị Gái - Phó Chủ tịch công đoàn Giáo dục Thành phố;
Bà Nguyễn Từ Dũ - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
Bà Mai Yến Hằng - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
Ông Mai Phương Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính;
Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ;
Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Học hàm học vị

Chức danh

 

Ban chủ nhiệm:

 

 

Giảng viên chính

 

1

Lê Thị Thanh

Nga

Trưởng khoa

ThS. GDH

GVC

2

Vũ Thị

Lụa

Phó trưởng khoa

ThS.VH2

GV

3

Ngọc Thị Thu

Hằng

Phó trưởng khoa

ThS.TLGD

GV

 

Tổ Phuơng pháp:

 

 

 

 

4

Lê Thị Hoàng

Trang

Tổ trưởng tổ PP

ThS. GDMN

GV

5

Phạm Thị Nguyên

Chi

 

ThS.GDMN

GV

6

Nguyễn Thị Yến

Linh

 

ThS.GDMN

GV

7

Phạm Thảo Thùy

Trân

 

ThS.GDMN

GV

8

Hồ Thị Tuờng

Vân   ThS.GDMN

GV

9

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

 

ThS.GDMN

GV

10

Hứa Thị Lan

Anh

 

ThS.GDMN

GV

11

Hoàng Thị Thu

Thảo

 

ThS.GDMN

GV

12

Bùi Thị

Việt

 

TS.GDMN

GVC

13 Nguyễn Thị Hương Giang  

CN.GDMN

GV

14 Mạc Thùy Linh  

CN.GDMN

GV

15

Ngô Võ Linh

Nguyện

 

CN.GDMN

GV

 

Tổ cơ sở:

 

Cao Đẳng Mầm Non HCM

 

 

16

Trương Thị Mỹ

Chi

Tổ trưởng tổ CS

ThS. SH

GV

17

Vương Thị Cẩm

Vân

 

ThS.QLGD

GV 

18 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

 

CN. SH

Tập sự

 

Tổ giáo dục:

 

Cao Đẳng Mầm Non HCM

 

 

18

Phan Thị Minh

Tổ trưởng tổ GD

ThS.QLGD

GV

19

Nguyễn Thị Phuơng

Anh

 

ThS.QLGD

GV

20

Nguyễn Thị Thanh

Hương   ThS.GDMN

GV

21

Vũ Thị

Ngân

 

TS.GDH

GVC

22

Trần Thị Hồng

Suơng

 

ThS. QLGD

GV

23

Nguyễn Thị Mỹ

 

ThS. GDMN

GV

24 

Huỳnh

 Sương    ThS. GDMN Tập sự 

 

Giáo vụ khoa:

 

Cao Đẳng Mầm Non HCM

 

 

25

Nguyễn Thị Nhật

Thi

Giáo vụ khoa

CN

CV

Tác giả: caodangsuphamhanoi.com ; xuất bản: 06/06/2017 07:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên