Tư vấn tuyển sinh

Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về chuẩn nghèo dựa trên mức độ đo lường đơn chiều về thu nhập. Theo đó, hộ nghèo ở nông thôn là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống; hộ nghèo ở thành thị là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ GIANG

Trường Trung cấp Y tế Hà Giang
- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TUYÊN QUANG
Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang
Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CAO BẰNG
Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BẮC KẠN
Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÀO CAI
Trường Trung cấp Y tế Lào Cai
Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI YÊN BÁI
Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ
Trường Trung cấp Lục Yên
Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÁI NGUYÊN
Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên
Trường Trung cấp Thái Nguyên
Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
Trường Trung cấp Y khoa Pasteur
Trường Trung cấp nghề Thái Hà
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẠNG SƠN
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHÚ THỌ
Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì
Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng
Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LAI CHÂU
Trường Trung cấp Y tế tỉnh Lai Châu
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÒA BÌNH
Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BẮC GIANG
Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang
Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang
Trường Trung cấp ASEAN
Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5
Trường Trung cấp nghề số 12/BQP
2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VĨNH PHÚC

Trường Trung cấp nghề số 11/BQP
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc
Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BẮC NINH
Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương – CCI
Trường Trung cấp Y tế Trung ương
-  Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long
 - Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh
Trường Trung cấp nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành
Trường Trung cấp Bách khoa Bắc Ninh
Trường trung cấp nghề Thuận Thành
Trường Trung cấp Future Việt Nam
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI PHÒNG
Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
Trường Trung cấp An Dương
Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng
Trường Trung cấp Xây dựng
Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản
Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải Phòng
Trường Trung cấp Du lịch Thăng Long
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng
Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng
Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng
Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯNG YÊN
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên
Trường Trung cấp nghề Á Châu
Trường Trung cấp nghề Châu Hưng
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên
Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô
Trường Trung cấp nghề Việt Thanh
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÁI BÌNH
Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình
Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình
Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
Trường Trung Cấp Sư Phạm Mầm Non Thái Bình
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NAM
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam
Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam
Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NAM ĐỊNH
Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định
Trường Trung cấp nghề số 8
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định
Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Nam Định
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định
Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định
Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NINH BÌNH
Trường Trung cấp nghề Quốc tế
Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng
Trường Trung cấp nghề Nho Quan
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình
Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNG NINH
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong điều kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam,Thực ra, do truyền thống nền nông nghiệp lúa nước của Việt Nam từ xa xưa nên ta có thể dễ dàng nhận thấy tính chất dân cư sống phân bố chủ yếu ở nông thôn hơn là thành thị không chỉ là đặc điểm có ở Đông Bắc và Tây Bắc mà còn ở hầu hết các vùng kinh tế khác (7/8 vùng kinh tế, xem bảng II.3). Tuy nhiên, mức độ chênh lệch đến mức nào thì giữa các vùng là không giống nhau. Đông Bắc và Tây Bắc là 2 trong 3 vùng có tỷ lệ dân số thành thị/ nông thôn thấp nhất trong cả nước và so với tỷ lệ này ở các địa phương còn lại thì khoảng cách là khá lớn. Dân số nông thôn chiếm trên 80% là nguyên nhân cơ cấu thu nhập của người dân nghiêng về nông, lâm nghiệp và thủy sản mà ta có thể thấy qua bảng và biểu đồ sau

Tác giả: www.tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 25/07/2020 08:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên