Đào tạo đại học

Đại học sư phạm: Trường đại học tân trào xét tuyển học bạ thế nào ?

Đại học sư phạm: Trường đại học tân trào xét tuyển học bạ thế nào ?Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trường Đại học Tân Trào trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Đại học sư phạm: Trường đại học tân trào xét tuyển học bạ thế nào ?Trường có trụ sở chính tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.Trường Đại học Tân Trào hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
Trường Đại học Tân Trào là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 997/TTr-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2013 về việc thành lập Trường Đại học Tân Trào,
Trường Cao đẳng Tuyên Quang (nay là Trường Đại học Tân Trào)  tiền thân là Trường Sơ cấp Sư phạm Tuyên Quang được thành lập năm 1959. Đến tháng 6/1969 trường được nâng cấp thành trường Trung cấp Sư phạm Tuyên Quang.
Qua quá trình phát triển, nhà trường đã nhiều lần thay đổi địa điểm, thay đổi tên gọi và hợp nhất nhiều trường Sư phạm khác nhau như: Trường Sư phạm cấp I; Trường Sư phạm cấp II; Trường Sơ cấp nuôi dạy trẻ; Trường Sơ cấp Sư phạm Mầm non; Trường Cán bộ Quản lý giáo dục.Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015;
Trường Đại học Tân Trào thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Trường như sau:
Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang.
Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh, ngày 30/6/2011, trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang đổi tên thành trường Cao đẳng Tuyên Quang.Tính điểm xét tuyển đối với đối tượng 1 không được tuyển thẳng:
- Gọi a = điểm bình quân 3 năm THPT = [ điểm TB các môn cả năm L10 + điểm TB các môn cả năm L11 + điểm TB các môn cả năm L12 ] / 3                             (tính điểm/10)
- Gọi b = điểm bình quân ba môn thi  liên quan đến ngành đăng ký
= [ điểm thi m1 + điểm thi m2 + điểm thi m3 ] / 3              (tính điểm/10)
- Gọi c = điểm bình quân ba năm THPT của các môn liên quan đến ngành đăng ký tính hệ số 2 (tính điểm/10)
- Gọi d = điểm bình quân các môn thi tính hệ số 2                        (tính điểm/10)
CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
ĐXT = [a+b+c+d]*3 / 4                    (tính điểm/30)
Chú ý:   Đối với những đối tượng học sinh ở các vùng khó khăn và diện chính sách xã hội  sẽ được TTU xem xét để cộng điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển .
Điểm ưu tiên = điểm ưu tiên theo đối tượng + điểm ưu tiên khu vực  (tính theo điểm/30)
2) Tính điểm xét tuyển đối tượng 2:
ĐXT2 =  Điểm bình quân các năm THPT + (Điểm bình quân môn học chính
của các năm THPT liên quan đến ngành đăng ký) x 2
- Nếu học sinh học theo hệ thống giáo dục Hoa Kỳ sẽ dựa vào điểm SAT để đánh giá.
- Nếu học sinh học theo hệ thống giáo dục của Anh sẽ đựa vào điểm thi của A Level để đánh giá.
- Các hệ thống giáo dục các nước khác: tùy theo mỗi hệ thống giáo dục, hội đồng tuyển sinh của TTU sẽ đưa ra các điều kiện xem xét cho phù hợp.
3) Đối với đối tượng 3:
Không tính điểm xét tuyển. Người học chỉ cần có bằng đại học và phải vượt qua các kỳ phỏng vấn.
Từ khi thành lập đến nay, nhà trường không ngừng phát triển về mọi mặt, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Tuyên Quang.
Trường Cao đẳng Tuyên Quang đang thực hiện đào tạo 27 mã ngành trong đó 19 mã ngành sư phạm và 8 mã ngành ngoài sư phạm.phương thức xét tuyển học bạ áp dụng cho tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa trên môn xét tuyển theo khối thi truyền thống hoặc tổ hợp các môn từng ngành. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18 điểm đối với hệ đại học và 16,5 điểm đối với hệ cao đẳng.
Về quy mô trung bình hàng năm nhà trường tuyển sinh từ 2.000 - 3.000 sinh viên, năm học 2012-2013 tổng số sinh viên, học viên gần 6.000 đến từ trên 30 tỉnh thành trong cả nước.

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 25/06/2015 05:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên