Đào tạo đại học

Đại học sư phạm: Trường Đại học sư phạm thái nguyên xét tuyển thpt

Đại học sư phạm: Trường Đại học sư phạm thái nguyên xét tuyển thpt Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên, trước đây là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1966 theo quyết định số 127/CP của Chính phủ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Địa điểm đầu tiên của Trường tại xã Vinh Quang (nay là xã Phú Lạc), Đức Lương và Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Quản lí Giáo dục (Education Management),Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education),(Địa điểm/ Đào tạo tại Thái Nguyên)
Giáo dục Tiểu học (Primary Education),Giáo dục Đặc biệt (Special Education) (Địa điểm/ Đào tạo tại Hà nội)
Giáo dục Chính trị (Political Education),Giáo dục Thể chất (Physical Education)
Sư phạm Toán học (Mathematics Teacher Education),Sư phạm Tin học (Computer science Teacher Education)
Sư phạm Vật lí (Physics Teacher Education),Sư phạm Hoá học (Chemistry Teacher Education)
Xét tuyển văn bằng 2 ngành sư phạm mầm non học 1 năm cấp bằng chính quy (địa điểm học tại Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội) Điện thoại: 04 66812118 -- 0974 459 158.Chương trình đào tạo Đại học (Early Childhood Education) Ngành Giáo dục Mầm non – chất lượng cao.Đào tạo sư phạm mầm non - Văn bằng 2 trung cấp mầm non-Trung Cấp mầm Non sư phạm Thái Nguyên.Tuyển sinh văn bằng 2 trường trung cấp Thái Nguyên:Là những người đã có ít nhất 1 bằng tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng Nghề, Trung cấp, Trung cấp nghề của tất cả các trường và tất cả các chuyên ngành.hoặc học năm cuối tại địa bàn Tỉnh Thái Nguyên: Liên Hệ Lớp Trưởng Bạn Nhàn: 0968 333 219

I. THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- 01 Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu ỡ phần phụ lục).
- 02 ảnh 4x6 (ghi rõ tên, ngày sinh, ngành đãng ký dự thi sau ảnh).
-        02 Phong bi ghi sẵn địa chi nguời nhận (đề gừi giấy xác nhận điềm thi các môn năng khiếu) + 02 tem thư (để trong phong bì).
2. Đăng ký dự thi năng khiếu:
Thi sinh muốn dự thi phải nộp hồ sơ đãng ký dụ thi và lệ phi thi năng khiếu
Lệ phí dự thi năng khiếu: 300.000đ/01 hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi vả lệ phí thi: Từ ngày 20/04/2016 đến hết ngày 08/07/2016.
3. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi: Thí sinh có thể chọn một trong hai cách sau:
Cách thứ nhất: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
-        Nơi tiếp nhận hồ sơ:  Nhà A1, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - số 20 - Đường Luơng Ngọc Quyển Thành phố Thái Nguyên.
-        Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chinh, trừ ngày thứ 7, Chù nhật, ngày lễ và trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc Gia.
Cách thứ hai: Chuyển qua đường bưu điện:
Thí sinh gửi hồ sơ bằng chuyển phát nhanh về địa chi: Ban tuyền sinh, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - số 20 - Đuờng Lưcmg Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên.
Đồng thời nộp lệ phi thi bằng cách chuyển tiền vào tài khoán của Tmòng với thông tin sau:
Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm
Số tài khoản: 5712.1.1055710.00000 - Kho bạc nhà nước Thái Nguyên.
Nội dung nộp tiền: LP_THI_NK2016 - <Họ và tên thi sinh> - <số CMND cùa thi sinh>
* Lưu ý: Sau khi đóng lệphi, thí sinh phái giữ lại biên lai đóng lệ phi hoặc giấy chuyển nền để đói chiếu khi đen làm thù lục dự thi.
4. Môn thi, địa điểm và thời gian thi:
A. Môn thi:Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education),Giáo dục Thể chất (Physical Education)
- Ngành Giáo dục Mầm non thi môn Năng khiếu, gồm 02 nội dung:
Nội dung 1: Hit, nhạc; Nội dung 2: Kề chuyện và đọc diễn căm
(Điểm thi môn năng khiếu là trung bình cộng điểm thi của 02 nội dung trên)
Ngành Giáo dục Thể chắt thi môn năng khiếu gồm 02 nội dung:
Nộì dung 1: Bật xa; Nội dung 2: Chạy 100m (Điểm thi môn năng khiếu là trung bình cộng điểm thi cùa 02 nội dung trên) ,'ji
B. Địa điểm thi:
Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, số 20, Đường Lưong Ngọc ễ- Quyến Thành pho Thái Nguyên.
Thời gian:
- Tập trang thi sinh nghe phổ biến qui chế thi: 9h sáng ngày 15/07/2016
-       Thi: Hai ngày 16 và 17/07/2016 (Thời gian cụ thể thi sinh xem trẽn trang thông tin của Trường tại địa chihttp://dhsptn.edu.vn/tuyensinh2016)Lưu ý:Những thi sình nộp hồ sơ dăng ký dự thi sau ngày 01/7/2016, Trường sẽ không gừi giấy báo dự thi đến từng thi sinh (do không đù thời gian gửi qua đường bưu điện), vl vậy thí sinh phải xem lịch thi trên Website của trường: http://dhsptn.edu.vn/tuyensinh2016 vào ngày 12/07/2016 hoặc liên hệ số điện thoại: 0280 3 841027 đề được hướng dẫn.Thi sinh phải có trách nhiệm thực hiện đúng thời gian và lịch thi theo qui định cùa nhà trường. Thí sinh vi phạm thời gian thi theo qui định sẽ không được dự thi và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

II. XÉT TUYỂN.Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education),Giáo dục Thể chất (Physical Education)
1. Ngành Giáo dục Mầm non:
Điểm xét tuyển = Môn Toán + Môn Văn + Môn NK*2 + Điểm UT (nếu có)
-   Điểm môn Toán, Văn trong kỳ thi trung học phồ thông quốc gia.
-       Môn năng khiếu chi sử dụng kết quà thi do Truờng ĐHSP Thái Nguyên tồ chức thi.
2. Ngành Giáo dục thể chất:
Có 2 phương thức xét tuyển:
Xét tuyển theo két quả thi THPT quốc gia (60% chi tiêu):
Điểm xét tuyền = Môn Toán + Môn Sinh + Môn NK*2 + Điểm ƯT (nếu có)
Điểm môn Toán, Sinh trong kỳ thi trang học phồ thông quốc gia.
Xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ THPT (40% chi tiêu) Điểm xét tuyển = Môn Toán + Môn Sinh + Môn NK*2 + Điềm UT (nếu có)
- Điểm môn Toán, môn Sinh của kỳ 1 vã kỳ 2 lớp 12 (trong học bạ). -Tồng điểm 2 môn Toán, Sinh của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 20 điểm.
Lưu ý: Ngoài kết quả thi môn năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên lổ chức, thí sinh có thể sừ dụng kết quả thi các món năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2016 tại các truờng đại học sau đề xét tuyển:
+ Trường ĐHTDTT Bắc Ninh (bật xa và chạy 400m hoặc 100m);
+ Trường ĐHSPTDTT Hà Nội (bật xa và chạy 100m);
+ Tnròng ĐHSP Hả Nội (bật xa và chạy 400m);
+ Trường ĐH Vinh (bật xa vả chạy 100m);
+ Trường ĐHTDTT Đà Năng (bật xa vả chạy 400m hoặc 100m);
+ Trường ĐHTDTT TPHCM (bật xa và chạy 400m hoặc 100m);
+ Trường ĐHSPTDTT TPHCM (bật xa và chạy 100m)

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 24/06/2015 08:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên