Đào tạo đại học

Đại học sư phạm: Trường Đại học Tây Bắc xét tuyển học bạ cấp 3

Đại học sư phạm: Trường Đại học Tây Bắc xét tuyển học bạ cấp 3 Trường Đại học Tây Bắc là trường đại học vùng đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc.

Đại học sư phạm: Trường Đại học Tây Bắc xét tuyển học bạ cấp 3 Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng, đồng thời nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ cho 7 tỉnh Tây Bắc Việt Nam và các tỉnh lân cận, góp phần triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ 

TOÀN CẢNH THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2015

THI THPT QUỐC GIA: 10 điểm lưu ý
Thi tối đa 08 môn gồm 03 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 05 môn tự chọn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Để xét tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 03 môn bắt buộc và 01 môn tự chọn. Để xét tuyển Đại học, Cao đẳng thí sinh phải thi các môn theo tổ hợp môn quy định của ngành muốn học . Ví dụ: thí sinh muốn xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Tây Bắc xét tuyển học bạ cấp 3 cần phải thi các môn (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc (Toán, Ngữ văn, Vật lý) hoặc (Toán, Anh văn, Vật lý) hoặc (Toán, Anh văn, Hóa học). Như vậy thí sinh chỉ cần thi 03 môn bắt buộc và môn tự chọn Hóa học hoặc Vật lý để xét tốt nghiệp đồng thời để xét tuyển mà không phải thi thêm môn nào khác. (Xem ngành và tổ hợp môn thi của Trường Đại học Tây Bắc xét tuyển học bạ cấp 3)
Miễn thi và quy định thay thế môn Ngoại ngữ: Các thí sinh có các chứng chỉ quốc tế theo qui định (Tải qui định) sẽ được miễn thi Ngoại ngữ và được tính là 10 điểm để xét tốt nghiệp THPT. Đối với xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng, thí sinh cần xem thông báo cụ thể của trường muốn nộp hồ sơ xét tuyển, nếu trường không công nhận điểm miễn làm điểm xét tuyển thì thí sinh phải thi ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển.
Miễn thi 4 môn tốt nghiệp hoặc miễn thi tất cả các môn: Các đối tượng theo qui định của quy chế thi THPT 2015 (Tải quy chế thi THPT)
Hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi trước 30/4/2015: Học sinh lớp 12 nộp hồ sơ đăng ký tại trường THPT hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên đang học trước 30/4/2015. Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các điểm do Dở GD&ĐT quy định.
Có 2 loại cụm thi: Cụm thi do các trường đại học chủ trì, cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì. Hình thức thi, đề thi của các cụm thi là như nhau chỉ khác nhau là kết quả thi ở cụm do các trường đại học chủ trì dùng để xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng. Tuy nhiên thí sinh thi ở các cụm do sở GD&ĐT chủ trì vẫn có thể nộp hồ sơ xét tuyển ở các trường chỉ xét học bạ cấp 3.
Đề thi tăng câu hỏi mở, giảm yêu cầu ghi nhơ máy móc: Đề thi xây dựng căn cứ vào chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.
Duy trì thang điểm 10: Tất cả các bài thi đều được chấm theo thang điểm 10 như trước đây.
Điểm liệt trong xét tốt nghiệp THPT là 1,0: Theo quy chế thi THPT, thí sinh đạt 1,0 điểm/bài thi trở xuống hoặc bị kỷ luật hủy bài thi đối với các môn xét tốt nghiệp sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.
Thí sinh có quyền xin phúc khảo bài thi: Thí sinh có quyền xin phúc khảo và phải nộp lệ phí theo quy định. Theo đó, Sở GD&ĐT nhận đơn xin phúc khảo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả chấm phúc khảo.
Xét tốt nghiệp THPT 50% điểm từ học bạ: Theo quy chế thi THPT, các Sở GD&ĐT có nhiệm vụ xét công nhận tốt nghiệp dựa trên kết quả 4 môn thi tối thiểu và điểm trung bình cả năm lớp 12. Như vậy, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) của thí sinh sẽ được tính: tinhdiem
Thí sinh có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 trở lên và không có bài thi nào của các môn xét tốt nghiệp từ 1,0 điểm trở xuống được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng: 6 điểm mấu chốt
Biết kết quả thi mới chọn trường xét tuyển: Thí sinh sau khi có kết quả thi của kỳ thi THPT mới dùng điểm đó nộp vào trường Đại học, Cao đẳng để xét tuyển. Do vậy, thí sinh cần cân nhắc trường, ngành để nộp cho phù hợp với kết quả thi của mình.
Phải dùng bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển: Mỗi thí sinh được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi: 1 giấy chứng nhận dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và 3 giấy chứng nhận dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thí sinh phải dùng bản chính của Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 để đăng ký. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được đăng ký xét tuyển ở các đợt xét tuyển tiếp theo. Trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh dùng 3 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký xét tuyển các đợt tiếp theo.
Thay đổi điều kiện tuyển sinh Đại học, Cao đẳng với người tốt nghiệp trung cấp: Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2015, thí sinh muốn xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng thì tính đến thời điểm xét tuyển phải đảm bảo đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Tổ hợp môn thi nào cũng phải có môn Toán hoặc Ngữ văn: Bộ GD&ĐT cho phép các trường có thể bổ sung tổ hợp môn thi mới để xét tuyển nhưng phải đảm bảo mỗi tổ hợp ít nhất 3 môn và ít nhất một trong 2 môn là Toán hoặc Ngữ văn.
Điểm xét tuyển các trường ĐH “ba Tây” có thể thấp hơn ngưỡng “đầu vào” chung: Theo quy đinh, sau khi có kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Riêng các trường đóng tại địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ được xét tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tiếp và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực này với kết quả thi thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1 điểm (thang điểm 10). Những thí sinh trúng tuyển theo hình thức này bắt buộc phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học chính thức.
Điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn đợt trước: Theo thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, các trường tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia sẽ căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định để công bố điều kiện xét tuyển vào các ngành của trường và tổ chức xét tuyển theo lịch của Bộ GD&ĐT. Trong đó điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Do vậy các thí sinh cần hết sức cân nhắc khi nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Ví dụ: Giả sử điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Tài chính ngân hàng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng là 18 điểm thì điểm xét tuyển cho đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nếu có) sẽ từ 18 điểm trở lên.

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 25/06/2015 06:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên