Đào tạo nghiệp vụ

Đại học sư phạm: Trường Đại học Đồng Tháp xét tuyển mầm non

Đại học sư phạm: Trường Đại học Đồng Tháp xét tuyển mầm non Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp

 Trường ĐH Đồng Tháp đã tổ chức buổi Tọa đàm về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dự buổi tọa đàm có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cùng tập thể cán bộ, giảng viên trường ĐH Đồng Tháp và tập thể cán bộ, GV ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp.Tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trao đổi và chia sẻ cùng đội ngũ nhà giáo tỉnh Đồng Tháp xung quanh các vấn đề: Khái niệm và định hướng của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; các chế độ, tiền lương của nhà giáo và vấn đề xã hội hóa GD…
Đặc biệt là làm sáng tỏ nội dung đổi mới, căn bản toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Qua đó đề cập và phân tích những khái niệm mới cần quan tâm trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT…
Trong đó, với trách nhiệm của các trường sư phạm, nhà trường phải cùng đồng hành với đổi mới ở bậc học phổ thông; luôn nhận thức sâu sắc rằng thực tiễn bậc học phổ thông đang đổi mới nên các trường sư phạm cần phải làm ngay và cùng với trường phổ thông tiến hành đổi mới chương trình đào tạo trường sư phạm... 
Bên cạnh đó, công việc đào tạo lại và bồi dưỡng GV, bồi dưỡng giảng viên sư phạm là trọng trách, nhà trường sư phạm cần phải làm thường xuyên… Phải coi hoạt động đổi mới GD là khâu đột phá, cần tập trung vào các yếu tố trọng yếu trong công tác quản lý như quản lý kết quả, quản lý quá trình và quản lý điều kiện làm GD…
Tại buổi tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp khẳng định quyết tâm của tập thể nhà trường, tiếp tục phát huy truyền thống 40 năm đào tạo GV và cán bộ quản lý GD, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT… Tập thể nhà trường cũng đồng hành cùng 7 trường sư phạm của cả nước để tham gia trong chương trình sách giáo khoa và đổi mới GD phổ thông...

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 25/06/2015 08:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên