Đào tạo đại học

Đại học sư phạm: Trường Đại học An Giang xét tuyển học bạ 12 như thế nào ?

Trường Đại học An Giang xét tuyển học bạ 12 như thế nào ? Đại học An Giang được thành lập theo quyết định số 214/1990/QD-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ và khai giảng niên học đầu tiên ngày 9 tháng 9 năm 2000.

Trường Đại học An Giang xét tuyển học bạ 12 như thế nào ?Xây dựng trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm An Giang, Đại học An Giang là trường đại học công lập trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và chịu sự giám sát chuyên môn của Bộ Giáo Dục& Đào Tạo. Đại học An Giang được xem là trường Đại học trẻ nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là trường Đại học công lập thứ hai ở khu vực này (sau Đại Học Cần Thơ).
Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và các tỉnh lân cận. Đồng thời trường có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong vùng nhằm đáp ứng nguyện vọng của từng cá nhân giảng viên, sinh viên đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội và văn hoá của khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.
ừ những năm đầu thành lập, trường Đại học An Giang đã luôn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên theo tinh thần chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của ban bí thư Trung Ương Đảng giai đoạn 2005-2010. Qua đó đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Trường phấn đấu đến năm 2010, có khoảng 600 cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đó ít nhất 50% là tiến sĩ, thạc sĩ và số lượng sinh viên hệ chính quy ổn định khoảng 12.000. Trường cũng liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước mở các chuyên ngành sau đại học, tiếp tục mở các mũi nhọn cho hệ đại học, đặc biệt mở các ngành thuộc hệ cao đẳng, cung cấp dưới hình thức liên thông hoặc ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội của tỉnh nhà và khu vực.

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 25/06/2015 09:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên