Đào tạo đại học

ĐH thủ đô TS liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ VLVH

ĐH thủ đô TS liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ VLVH,V/v: Tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015

Căn cứ Quy chế về đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học, liên kết với trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cụ thể như sau:

1. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu:

STT

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Khối thi tuyển

1

Giáo dục Mầm non

100

M

2

Giáo dục Tiểu học

100

D1

3

Sư phạm Toán

100

A

4

Sư phạm Hóa

100

A

5

Sư phạm Địa

100

C

6

Tiếng Anh

100

D1

7

Tiếng Trung

100

D1

8

Sư phạm Ngữ Văn

100

C

9

Sư phạm Sinh

100

B

2. Đối tượng tuyển sinh:Đại học liên thông ngành Giáo dục Mầm non
Đại học liên thông ngành Giáo dục Tiểu học
-    Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng có ngành đào tạo đúng với ngành đăng ký thi liên thông.
-    Liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học: Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp có ngành đào tạo đúng với ngành đăng ký thi liên thông.
3.   Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ gồm: 01 bộ do trường ĐH Thủ đô Hà Nội quản lý, 01 bộ do trường ĐHSP Hà Nội 2 quản lý.
Mỗi hồ sơ bên trong gồm có:
+ Phiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng
+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (Photo công chứng)
+ Bảng điểm (Photo công chứng)
+ Bản sao giấy khai sinh
+ Giấy tờ ưu tiên (nếu có)
+ 04 ảnh 4x6
+ 02 phong bì dán tem
4. Các khoản lệ phí
-         Lệ phí hồ sơ: 20.000đ/1 bộ hồ sơ
-         Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/01 bộ hồ sơ
-         Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ/1 thí sinh
-         Lệ phí ôn và thi: Thu theo thông báo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Việc tổ chức tuyển sinh, và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa làm vừa học, liên kết với các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm
Hà Nội 2 và Đại học Hải Phòng cụ thể như sau:
5. Địa điểm đào tạo: Trung tâm liên kết đào tạo - bồi dưỡng trường Đại học Thủ đô Hà Nội
6. Trường đào tạo và cấp bằng:  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
7. Thời gian thi (dự kiến): Tháng 4 và tháng 10 năm 2015
8. Địa điểm phát hành hồ sơ:.Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng 309 Hợp tác đào tạo Hà Nội
Điện thoại: 0462 604 218 ----(+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Cách đăng ký trực tuyến:

Tác giả: dangkytuyensinh.edu.vn ; xuất bản: 05/09/2015 09:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên