Lịch thi,Thi lại,Thi Tốt Nghiệp

Chương trình ôn tập Thi tốt nghiệp Lớp BK15

Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tuyển sinh Sư phạm Mầm non Chính quy,Thông báo tuyển sinh VB2 Trung cấp mầm non, Liên thông ĐH Sư phạm Hà Nội, đại học Sư phạm TP HCM năm 2015 như sau:

Đề cương ôn thi tốt nghiệp ngành sư phạm mẫu giáo:CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP
Ngành đào tạo: Trung cấp Sư phạm mầm non
Môn thi: Lý thuyết tổng hợp
(Tâm lý học trẻ em - Giáo dục học mầm non)
 A. YÊU CẦU CHUNG:
- Tổng điểm: 10 điểm.
- Điểm từng phần:   Tâm lý học trẻ em: 5,0 điểm;
Giáo dục học mầm non: 5,0 điểm.
B. YÊU CẦU CỦA TỪNG PHẦN
I. Phần 1: Tâm lý học trẻ em
1. Nội dung ôn tập:
1.1. Ảnh hưởng của nền văn hóa xã hội đối với sự phát triển tâm lý trẻ em.
1.2. Nhu cầu gắn bó với người lớn của trẻ hài nhi.
1.3. Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi.
1.4. Các loại hành động với đồ vật của trẻ ấu nhi.
1.5. Sự thay đổi hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo bé.
1.6. Nguyện vọng độc lập và sự khủng hoảng của tuổi lên 3.
1.7. Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo.
1.8. Hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo.
1.9. Hoàn thiện hoạt động vui chơi và hình thành “xã hội trẻ em” ở lứa tuổi mẫu giáo nhỡ.
1.10. Những nội dung chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho trẻ vào trường tiểu học.
2. Tài liệu tham khảo:
2.1. Tâm lý học trẻ em , Nguyễn Ánh Tuyết, NXBGD, 2001.
            2.2. Tâm lý học trẻ em (từ lọt lòng đến 6 tuổi), Ngô Công Hoàn, Hà Nội, 1995.
            2.3. Tâm lý học trẻ em trước tuổi đi học, Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) - Phạm Hoàng Gia - Đoàn Thị Tâm, NXBGD, 1988.
            2.4. Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, Nguyễn Bích Thuỷ (chủ biên) - Nguyễn Thị Anh Thư, NXB Hà Nội, 2005.
II. Phần 2: Giáo dục học mầm non
1. Nội dung ôn tập:
1.1. Giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.
            - Vị trí.
            - Nhiệm vụ.
            - Mục tiêu.
1.2. Giáo dục đạo đức cho trẻ tuổi mầm non.
            - Khái niệm, ý nghĩa.
            - Nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo.
1.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non
            - Tổ chức hoạt động với đồ vật.
            - Tổ chức hoạt động vui chơi.
 1.4. Giáo viên mầm non và công tác quản lý nhóm, lớp
            - Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên mầm non.
            - Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên mầm non.
- Công tác quản lý nhóm, lớp của giáo viên mầm non.
1.4. Các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường
- Giáo dục đạo đức
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục lao động
1.5. Những con đường giáo dục cơ bản trong nhà trường
- Con đường dạy học.
- Con đường tổ chức hoạt động lao động
- Con đường tổ chức hoạt động vui chơi.
2. Tài liệu tham khảo:
2.1. Giáo dục học mầm non (Tập 1, tập 2), Nguyễn Thị Thường, Hoàng Thị Ngọc Lan, NXB Hà Nội, Hà Nội, 2004.
2.2. Giáo dục học mầm non, Đinh Văn Vang, NXB Giáo dục, Hà Nội 2008.
CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP
Ngành đào tạo: Trung cấp Sư phạm mầm non
Môn thi: Thực hành nghề nghiệp
(Tạo hình & PP tổ chức HĐ tạo hình - Âm nhạc & PP Tổ chức HĐ âm nhạc)
 A. YÊU CẦU CHUNG:
- Tổng điểm: 10 điểm.
- Điểm từng phần:   Tạo hình& PP tổ chức HĐ tạo hình: 5,0 điểm;
Âm nhạc & PP Tổ chức HĐ âm nhạc: 5,0 điểm.
B. YÊU CẦU CỦA TỪNG PHẦN
I. Phần 1: Tạo hình& PP tổ chức HĐ tạo hình
1. Nội dung ôn tập:
*Lý thuyết:
1.1. Ý nghĩa của hoạt động tạo hình đối với giáo dục trẻ mầm non.
1.2 Các dạng hoạt động tạo hình ở trường mầm non.
            1.3. Các phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình.
            1.4. Các bước tổ chức một giờ hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
            1.5. Đặc điểm của tiết dạy tạo hình theo mẫu cho trẻ mầm non.
1.6. Đặc điểm của tiết dạy tạo hình theo đề tài cho trẻ mầm non.
1.7. Các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
1.8. Phương pháp cơ bản  dạy trẻ 4-5 tuổi  nặn theo mẫu.
1.9. Phương pháp cơ bản  dạy trẻ 3- 4 tuổi vẽ theo mẫu.
1.10. Phương pháp quan sát trong tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm non.
*Thực hành:
            Lập kế hoạch tổ chức hoạt động tạo hình theo các thể loại cho trẻ mầm non.
2. Tài liệu tham khảo
2.1.Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ, giáo trình đào tạo giáo viên THSP MN 12 2.
2.2. Tạo hình và phư­ơng pháp hướng dẫn HĐTH cho trẻ em, Lê Hồng Vân, Trường CĐSPMGTƯ1.
2.3. Phư­ơng pháp tổ chức HĐTH cho trẻ MN, Lê Thanh Thuỷ, ĐHSPHN.
2.4. Tạo hình và phư­ơng pháp h­ướng dẫn HĐTH - Tập 1, 2, Nguyễn Lăng Bình, Phan Việt Hoa.
II. Phần 2: Tổ chức hoạt động âm nhạc
1. Nội dung ôn tập:
* Lý thuyết
1.1. Ý nghĩa của âm nhạc đối với việc giáo dục thẩm mỹ và đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non.
1.2. Nhiệm vụ của giáo dục âm nhạc ở trường mầm non.
1.3. Các bước dạy trẻ mầm non ca hát.
1.4. Phương pháp tập cho trẻ mầm non nghe nhạc.
1.5. Các bước dạy trẻ mầm non nghe nhạc.
1.6. Phương pháp dạy trẻ múa và vận động theo nhạc ở trường mầm non.
1.7. Tiến trình dạy trẻ lứa tuổi mầm non múa và vận động theo nhạc.
1.8. Các loại đồ chơi âm nhạc cho trẻ lứa tuổi mầm non.
1.9. Biện pháp và cách dạy trẻ chơi trò chơi âm nhạc.
* Thực hành
1.1. Xác định mục tiêu đối với hoạt động dạy hát và thiết kế hoạt động trọng tâm cho nội dung này đối với trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi. (Chủ đề, nội dung tự chọn).
1.2. Xác định mục tiêu đối với hoạt động nghe nhạc và thiết kế hoạt động trọng tâm cho nội dung này đối với trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi. (Chủ đề, nội dung tự chọn).
1.3. Xác định mục tiêu đối với hoạt động vận động theo nhạc và thiết kế hoạt động trọng tâm cho nội dung này đối với trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi. (Chủ đề, nội dung tự chọn).
1.4. Lập kế hoạch hoạt động âm nhạc đối với trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi, nội dung trọng tâm: Dạy hát (chủ đề, nội dung tự chọn).
1.5. Lập kế hoạch hoạt động âm nhạc đối với trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi, nội dung trọng tâm: Nghe nhạc (chủ đề, nội dung tự chọn).
1.6. Lập kế hoạch hoạt động âm nhạc đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi, nội dung trọng tâm: Múa - VĐTN (chủ đề, nội dung tự chọn).
2. Tài liệu tham khảo:
2.1. Ngô Thị Nam, Trần Nguyên Hoàn, Trần Minh Trí, Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc, Sách dùng cho các trường sư phạm mầm non, Bộ giáo dục và đào tạo, 1993.
            2.2. Nguyễn Hoàng Thông, Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc, NXB Giáo dục, 1997.Điều 25. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:
a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy định này;
c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;
d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định;
e) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao.
f) Đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định của nhà trường.
g) Những sinh viên học vượt và có đủ điều kiện tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khoá học thì phải làm đơn xin công nhận tốt nghiệp.
h) Những sinh viên tốt nghiệp đúng hoặc chậm tiến độ so với thời gian thiết kế của khoá học nhưng vẫn muốn tiếp tục học để nâng điểm trung bình chung tích lũy thì phải làm đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp. Những sinh viên này không được xét học bổng ở các học kỳ học cải thiện điểm.
2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng đào tạo làm Thư ký và các thành viên là các Trưởng khoa chuyên môn, Trưởng phòng công tác sinh viên.
3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Tác giả: tuyensinhtructuyen.edu.vn ; xuất bản: 21/01/2016 10:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên