Chăm sóc - Nuôi dưỡng - Y tế

Bài giảng tổ chức và thực hiện chương trình mầm non

Thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn đẩy mạnh công tác xây dựng tiết mẫu, hội thảo, chuyên đề cấp trường, cấp cụm về đổi mới phương pháp dạy học

Phần một. MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT
A - Mục tiêu giáo dục cuối 3 tuổi,Các quan điểm trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non
B - Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt
Phần hai. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
A - Tổ chức ăn, ngủ
B - Vệ sinh
C - Theo dõi sức khoẻ và phòng bệnh
D - Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
E - Một số lưu ý trong chăm sóc trẻ khuyết tật
Phần ba. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC
Chương I: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Chương II: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Chương III: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Chương IV: PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Chương V: PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI
Phần bốn. HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC
A - Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học
B - Cách thức xây dựng và phát triển chủ đề
C - Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp
D - Tổ chức mô- trường hoạt động
Phần năm. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
A - Đánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc -giáo dục
B - Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ
Phần sáu. SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH V À CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ.Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, kỷ năng nghề nghiệp của CBQL và giáo viên.
          * Đối với trẻ :
- 100% trẻ từ độ tuổi 24-36 đến mẫu giáo được học chương trình GDMN, trẻ được trải nghiệm, hứng thú tham gia vào các hoạt động tập thể, được phát triển tư duy thông qua hình thức học " Lấy học sinh làm trung tâm dạy học", thông qua các hình thức tổ chức giờ học cô giáo chia nhóm cho trẻ hoạt động và tìm hiểu rồi cho trẻ mạnh dạn nói lên nhận xét của mình về các sự vật hiện tượng đó, qua đó trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, hứng thú tham gia vào các hoạt động.
- Hàng năm số trẻ đạt yêu cầu về các lĩnh vực từ 90% trở lên, số trẻ đạt chất lượng chăm sóc giáo dục như sau:
+  Bé khỏe: Đạt 98 %
+ Bé ngoan đạt: 100%.
+  Bé chăm đạt: 98 %
+ Bé sạch đạt: 100%.
+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dưới 8 %.
- Hàng năm số trẻ 5 tuổi được trang bị tiếng Việt và đủ điều kiện vào lớp 1: 100%.
* Đối với giáo viên:
- Đã nắm vững cách xây dựng mục tiêu nội dung và kế hoạch hoạt động của từng độ tuổi, từng chủ đề cụ thể chi tiết và tiến hành soạn giảng phù hợp với khung của chương trình và điều kiện thực tế của trường, chủ động linh hoạt sáng tạo trong phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và thiết kế các hoạt động theo sự hứng thú của trẻ làm cho tiết dạy sinh động, hiệu quả. Giáo viên biết tận dụng tài nguyên giáo dục trên internet làm phong phú hoạt động học và vận dụng phù hợp với đặc điểm học sinh của nhóm lớp mình phụ trách. Qua khảo sát chất lượng chuyên môn của huyện về kiến thức thực hiện chương trình GDMN mới : 100% giáo viên đạt yêu cầu trở lên trong đó có 70 % giáo viên đạt điểm khá và giỏi, Hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở.Không có giáo viên xếp loại yếu, kém về chuyên môn.
2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng đồ chơi:
Nhà trường đã được đầu tư khá đầy đủ trang thiết bị cho 9/9 nhóm lớp. Đặc biệt chú trọng công tác cô cùng trẻ làm đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học theo hướng CNTT, đã xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp khang trang, sạch đẹp phù hợp với trẻ, xây dựng góc vận động của nhà trường, tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi, khám phá và phát triển toàn diện về mọi mặt.
2.4.Công tác kiểm tra, hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL-GVMN.
- Hội đồng chuyên môn của nhà trường đã thường xuyên hổ trợ giúp đỡ cho GV trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
- BGH, tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, dự giờ bồi dưỡng giáo viên về phương pháp, kỷ năng sư phạm, cách xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung...
- Đánh giá trẻ theo từng chủ đề một cách nghiêm túc, qua đó xác định rõ những kỷ năng nào trẻ đạt, chưa đạt để có hướng bồi dưỡng tiếp theo đạt hiệu quả cao.
- Tạo điều kiện cho CB GV tham gia các lớp tập huấn do Sở, phòng tổ chức.
- Nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của ngành và đưa ra toàn thể hội đồng sư phạm thảo luận, góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Tổ chức chỉ đạo các tổ chuyên môn và các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các giải pháp cụ thể, rõ ràng.
- Thành lập mạng lưới chuyên môn của nhà trường để hỗ trợ cho giáo viên về cách lập kế hoạch, phương pháp tổ chức hoạt động, cách đánh giá trẻ cho đội ngũ giáo viên
- Chỉ đạo các lớp trang trí tạo môi trường học tập cho trẻ phù hợp với chủ đề, chủ điểm giáo dục.
- Chú trọng công tác xây dựng giáo viên nòng cốt, lớp điểm để chỉ đạo tốt việc thực hiện GDMN. Phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi kèm cặp các giáo viên mới, giáo viên yếu.
- Khuyến khích, động viên CBGV tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng các kỹ năng khai thác ứng dụng CNTT vào công tác CSGD trẻ.
- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do phòng, trường  tổ chức.
- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, nắm bắt khá tốt việc thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non.
- Xây dựng kế hoạch dự giờ đồng nghiệp trong nhà trường hàng kỳ, tháng để rút kinh nghiệm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm.
- Chủ động, sáng tạo trong công tác lập kế hoạch, lựa chọn nội dung, đề tài tổ chức cho trẻ hoạt động.
2.5. Tuyên truyền và thu hút sự tham gia của các ban ngành và phụ huynh.
  - Nhà trường đã tham mưu với chuyên môn Phòng Giáo dục về kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện CTGDMN.
- Tham mưu với lãnh đạo địa phương và các ban ngành đoàn thể, các dự án, hội phụ huynh để tăng cường CSVC và các trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chương trình GDMN.
- Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm thu hút sự quan tâm về tình thần, vật chất và quan tâm nhiều hơn đến trẻ.
3.Một số khó khăn, hạn chế:
- Một số GV trẻ, mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình,lúng túng trong lập kế hoạch, chưa linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động CSGD trẻ và xử lý tình huống.
       - Vận dụng 1 số nội dung kiến thức còn máy móc rập khuôn.
- Một số trang thiết bị dạy học còn chưa đồng bộ phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy.
- Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho dạy và học vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới.
        4. Công tác tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ đạo thự hiện chương trình GDMN tại địa phương.
        II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
- Tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo và xây dựng tiết mẫu.
- Tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện chương trình GDMN.
- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng hè cho giáo viên được đi tập huấn và được dự giờ mẫu.
- Hội nghị giao ban đầu năm học thống nhất các phương pháp dạy theo một mẫu xuyên suốt để các trường thực hiện.
- Tiếp tục trang bị thêm tài liệu, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho chương trình Giáo dục mầm non.
- Tạo điều kiện tăng cường thêm các trang thiết bị dạy học theo hướng CNTT cho nhà trường đáp ứng nhu cầu Giáo dục mầm non.       
III.KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO:    
- Tăng cường công tác truyên truyền các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, hội phụ huynh và cộng đồng về Giáo dục mầm non trên cơ sở đó để các cấp các ngành, hội phụ huynh tăng cường cở sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện để thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm non.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động tích cực và chủ động.
- Trao đổi kinh nghiệm cùng với các cụm chuyên môn trong huyện
- Tăng cường công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ tay nghề và kinh nghiệm trong giảng dạy.
- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức phát động thường xuyên, có hiệu quả các đợt thi đua do cấp trên phát động.
- Tiếp tục thực hiện chương trình Giáo dục mầm non trong các năm học tiếp theo.
-Có kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình cho giáo viên bằng cách cho đi học nâng cao trình độ tay nghề và đi học bồi dưỡng hè do sở và phòng tổ chức.
- Mua sắm thêm các đồ dùng, tài liệu, đồ chơi cho giáo viên và học sinh.
- Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với địa phương và phụ huynh để xã hội hóa Giáo dục tu sửa cơ sở vật chất cho các lớp học.
- Hàng năm có kế hoạch chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học, tự bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho giáo viên trong trường.
- Phát động các phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy.
-  Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các lớp thực hiện chương trình
- Giáo dục mầm non trong quá trình triển khai thực hiện chương trình và đánh giá kết thúc sau mỗi chủ điểm chủ đề, kịp thời tổng hợp và đánh giá sau mỗi chủ điểm để điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với đặc điển riêng của từng nhóm lớp.
- Tổ chức, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình Giáo dục mầm non về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong báo cáo cuối mỗi năm học

Tác giả: tuyensinhdaihoc.edu.vn ; xuất bản: 13/01/2016 07:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên