Hỗ trợ, giải đáp

06 xét Cao đẳng sư phạm trung ương Hà Nội

Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương - Xét Tuyển Kết Quả Học Bạ THPT‎-Cao đẳng sư phạm Hà Nội - Tuyển hệ cao đẳng chính quy‎

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ vủa Cao đẳng Sư phạm TW giao cho phòng tuyển sinh. Thông báo tuyển sinh: Hệ cao đẳng chính quy – Hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng chính quy - Trung cấp chính quy – Hệ Cao đẳng VLVH

Xét tuyển học bạ - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018  CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Hệ cao đẳng chính quy -  Hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng chính quy - Trung cấp chính quy - Hệ Cao đẳng VLVH

 I: HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY" Đăng Ký xét tuyển trực tuyến"

 1. Đối tượng tuyển sinh học sinh sinh năm 1999

Học sinh dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Đã tham gia kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 và có điểm thi các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo đăng ký;

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề) và có điểm thi các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

 2. Hình thức thi và xét tuyển

Xét điểm các môn thi của kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017; Xét học bạ THPT và thi tuyển năng khiếu (đối với những ngành đặc thù). >>> " Đăng ký học cao đẳng Mầm Non" <<<<

 3. Ngành tuyển sinh, tổ hợp các môn thi/xét tuyển

- Giáo dục Mầm non tổ hợp M00:

- Xét điểm thi 2 môn Văn, Toán; Thi năng khiếu gồm 2 nội dung: Đọc kể diễn cảm và Hát

Khoa Giáo dục mầm non -  Cao đẳng Sư phạm Hải Dương- Trung ương

 4. Thời gian nhận hồ sơ Theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng đối với những ngành có thi tuyển năng khiếu, Trường nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển năng khiếu kể từ ngày thông báo đến hết tháng 11 năm 2017

 5. Thời gian thi/xét tuyển <<< Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non - Tìm Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non‎  >>>>

5.1. Thời gian xét tuyển: theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Thời gian thi năng khiếu dự kiến

Đợt 1: Các ngày 08,09 tháng 07 năm 2017

Đợt 2: Các ngày 02,03,04 tháng 08 năm 2017

Đợt 3: Các ngày 03,31 tháng 08 và 01 tháng 09 năm 2017

Đợt 4: Các ngày 03,04,05 tháng 10 năm 2017

Đợt 5: Các ngày 31 tháng 10 và 01,02 tháng 11 năm 2017

 6. Địa điểm thi năng khiếu: tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

 7. Phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh): mức thu theo Qui  định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hiện hành của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dowload phiếu xét tuyển tại đây

 II. HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 1. Đối tượng tuyển sinh

a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định;

b) Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định;

c) Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp tại ViệtNam thì văn bằng phải được công nhận theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Đối với những người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2. Thời gian tuyển sinh

Tuyển sinh liên thông năm 2017 được thực hiện 05 đợt

Đợt 1: Các ngày 08,09 tháng 07 năm 2017

Đợt 2: Các ngày 02,03,04 tháng 08 năm 2017

Đợt 3: Các ngày 03,31 tháng 08 và 01 tháng 09 năm 2017

Đợt 4: Các ngày 03,04,05 tháng 10 năm 2017

Đợt 5: Các ngày 31 tháng 10 và 01,02 tháng 11 năm 2017

 3. Hình thức tuyển sinh

- Ngành Giáo dục mầm non               Mã ngành: 51140201

- Thi tuyển: Ngữ văn, Đọc kể diễn cảm, Hát

 III: HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 1. Đối tượng, thời gian thi năng khiếu và xét tuyển

 1.1. Đối tượng: Cao đẳng Sư phạm Trung Ương - Xét tuyển học bạ

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương), có bằng tốt nghiệp từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành khác trở lên; riêng các lớp Sư phạm Mầm non chất lượng cao: chỉ tuyển sinh đối tượng đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).

1.2. Thời gian thi và xét tuyển

Tổ chức thi và xét tuyển hằng tháng (theo NCXH): căn cứ số lượng hồ sơ thí sinh đăng kí.

Riêng các lớp Sư phạm Mầm non chất lượng cao: tổ chức thi tuyển và xét tháng 9 năm 2019.

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: sau khi kết thúc các đợt xét tuyển đại học, cao đẳng theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2017.

 2. Ngành tuyển sinh và hình thức tuyển sinh

2.1. Ngành Sư phạm Mầm non

Xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và thi tuyển năng khiếu.

Nội dung thi năng khiếu:

- Ngành Sư phạm Mầm non: gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp).

Dowload phiếu xét tuyển tại đây

 IV: HỆ CAO ĐẲNG  CHÍNH QUY CHỈ XÉT HỌC BẠ THPT

 1. Đối tượng và thời gian đào tạo

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

- Đối tượng xét tuyển thẳng: những người đã có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành học khác.

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

  2. Ngành và môn thi tuyển sinh

- Ngành Giáo dục Mầm non

- Thi tuyển: Văn, Đọc kể diễn cảm, Hát.

 . Thời gian thi: tổ chức 2 đợt thi vào cuối các tháng 10 và 11 năm 2017.

 4. Địa điểm thi: theo thông báo củaTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

 5. Phí dự thi, dự tuyển: mức thu theo Qui định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hiện hành của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi công chức giáo viên mầm non là kỳ thi thường niên của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo để tuyển dụng công chức ngành giáo dục mầm non.
Ôn tập để thi tuyển công chức là nhu cầu của nhiều giáo viên mầm non đặc biệt là các giáo viên đang dạy ở những trường công lập. Vì vậy Tuyển Sinh Đào Tạo hân hạnh gửi tặng độc giả bộ tài liệu ôn thi công chức, viên chức giáo dục mầm non.
Trong bộ tài liệu này có gì?
1.Bộ đề cương ôn tập kiến thức ngành giáo dục mầm non
2.Bài tập ôn thi – Bộ đề thi mẫu
3.Tài Liệu Luật Giáo Dục
4.Tài Liệu Luật Công Chức
5.Tài Liệu ôn tập Tiếng Anh
6.Tài Liệu ôn tập Tin Học
Bộ tài liệu này dành cho những ai ?
Tài liệu này dành cho các đối tượng sau
•Giáo viên mầm non đang công tác tại các trường mầm non thuộc quản lý của Sở Giáo Dục và đào tạo
•Những người muốn thi tuyển công chức, viên chức để làm giáo viên mầm non, hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non, cán bộ quản lý giáo dục mầm non
•    Sinh viên ngành giáo dục sư phạm mầm non tham khảo

V: HỒ SƠ DỰ THI VÀ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

 1. Hồ sơ dự thi Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - Đăng ký đợt 1 đến 15/9/2017‎

- Túi Hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến bằng cách điền vào form dưới đây:" Đăng Ký trực tuyến"

- Bằng tốt nghiệp THPT & Học bạ; TCCN, TCN + Bảng điểm; Giấy chứng nhận tốt nghiệp (Photo công chứng)

- Giấy ưu tiên theo đối tượng và khu vực xét tuyển (nếu có). (Photo công chứng)

- 04 ảnh 4cm x 6cm và 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

 

Tác giả: caodangsuphamhanoi.com ; xuất bản: 02/06/2017 06:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên