Thông báo khác

" Viên chức Mầm non": Thay bằng hợp đồng chọn đời

"Lẽ ra Bộ GD-ĐT cần ra được một bản "Đề án đổi mới giáo dục Việt Nam","Tiểu đề án" đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa phổ thông (đến nay còn chưa xong) cũng là những bộ phận của Đề án tổng đó, ngoài ra Đề án tổng phải bao gồm nhiều nội dung khác nữa. Không nhìn thấy cái "tổng" thì rất khó bàn về những cái "tiểu".

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Thông tư bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 về quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Công chức, viên chức giáo viên: Lãnh đạo trường đại học lên tiếng.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Trung tâm Can thiệp sớm
- Trẻ Tự kỷ
- Trẻ khó khăn về ngôn ngữ (chậm nói, khó nói)
- Trẻ tăng động giảm chú ý
- Các khó khăn về học tập khác ...
Để chuẩn bị cho các cháu đi học hòa nhập ở các trường mầm non và tiểu học.
Cung cấp dịch vụ dành cho trẻ, phụ huynh để nhằm khắc phục những khiếm khuyết của trẻ, giúp trẻ ra hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng.
Có 8 phòng dạy cá nhân, hai phòng dạy  lớn hơn và một phòng chơi. Tất cả các phòng đều được trang bị đồ chơi và  dụng cụ dạy học. Cô giáo và trẻ có các kết nối với ti vi, máy chơi đĩa CD, máy tính và đàn organ điện tử đặt trong phòng. 
Các phòng được trang bị điều hòa, có hệ thống Camera, màn hình tivi lớn thông qua hệ thống Camera truyền trực tiếp tại phòng tư vấn tầng 1 để phụ huynh xem con học.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Giáo viên ngổn ngang suy tư trước dự thảo Montessori Hoa Kỳ

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3276/BNV-CCVC ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành Thông tư bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng bãi bỏ Điều 3, Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Phương pháp Montessoricông chức, viên chức sẽ giải phóng sức ì của giáo viên trường công lập.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2017.

Được biết, Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Theo đó, việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo đúng quy định. Người dự tuyển làm giáo viên (GV) phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch GV dự tuyển…

Nhà giáo Montessori công chức, viên chức đối với giáo viên?

Cụ thể, người dự tuyển làm GV mầm non, GV tiểu học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm; dự tuyển làm GV trung học cơ sở phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; dự tuyển làm GV trung học phổ thông phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng…

Việc tuyển dụng GV thông qua 2 hình thức: thi tuyển hoặc xét tuyển và được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc.

Nếu áp dụng hình thức xét tuyển, người trúng tuyển là người đạt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có kết quả học tập trung bình toàn khóa cộng với điểm ưu tiên theo quy định tính từ người có kết quả cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng. Nếu nhiều người có kết quả xét bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng tiến hành phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển.

Khi tuyển dụng giáo viên bằng thi tuyển, người dự thi bắt buộc phải tham gia 2 phần thi: thực hành và phỏng vấn. Điểm phần thi thực hành (soạn giáo án và giảng dạy) tính hệ số 3, điểm phần thi phỏng vấn tính hệ số 1. Người trúng tuyển tính từ người có tổng điểm cao nhất cho đến khi hết chỉ tiêu được tuyển và có số điểm thi của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên.

Nay, quy định tuyển dụng này đã bị bãi bỏ.

Tác giả: caodangsuphamhanoi.com ; xuất bản: 24/05/2017 08:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên