Khung Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non Khung Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non (26/03/2021)

Khung Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non:Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức...

Tài liệu quản lý giáo dục mầm non- CBQL trường Mầm non trực tuyến Tài liệu quản lý giáo dục mầm non- CBQL trường Mầm non trực tuyến (26/03/2021)

Tài liệu quản lý giáo dục mầm non- CBQL trường Mầm non trực tuyến, Chính vì những lý do trên tôi chọn đề tài: “ Một số biện pháp chỉ đạo quản lí nhóm/ lớp cho giáo viên mầm non” để nghiên cứu.Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành SP Giáo dục Mầm non

Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Mầm non Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Mầm non (26/03/2021)

Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Mầm non,Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005;Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,...

Khung chương trình đào tạo TC mầm Non TP.HCM Khung chương trình đào tạo TC mầm Non TP.HCM (10/02/2019)

Tổ chức bộ máy theo qui định của Điều lệ trường CĐ, của Bộ GD&ĐT. Phù hợp với mô hình trường CĐSP địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trình độ CĐ. Bộ máy và mô hình đào tạo đã giúp cho địa phương...

Khung đào tạo ngành trung cấp Sư phạm Mầm non VB2 Khung đào tạo ngành trung cấp Sư phạm Mầm non VB2 (16/04/2016)

Tuyển sinh, Văn bằng 2, SP mầm non,Xét tuyển Văn bằng 2 Sư phạm Mầm non,Xét tuyển học chuyển đổi văn bằng 2 mầm non - Web chuyên đào tạo mầm non

Giảng viên sư phạm mầm non dạy sư phạm mầm non bằng công nghệ mới Giảng viên sư phạm mầm non dạy sư phạm mầm non bằng công nghệ mới (11/03/2016)

Giảng viên sư phạm giúp giáo viên mầm non dạy Môn Văn học, học hát, vệ sinh ăn uống, toán tư duy phát triển năng lực niềm đam mê của bé phát triển tài năng.

(Early Childhood Education) Ngành Giáo dục Mầm non  – Danh hiệu Cử nhân (Early Childhood Education) Ngành Giáo dục Mầm non – Danh hiệu Cử nhân (08/09/2015)

(Early Childhood Education) Ngành Giáo dục Mầm non – Danh hiệu Cử nhân,Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT phối hợp với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường ĐH, CĐ) thực hiện một số nội dung

Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên sư phạm Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên sư phạm (30/07/2015)

Thông qua hoạt động ngoại khóa, bạn khám phá ra bản thân mình, nói lên được bạn là ai? Khẳng định bản thân, sự tự tin của các bạn..." Ngoại khóa mầm non“Sinh viên sư phạm với môi trường ,Lưu ý: Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp, học sinh được liên...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên