“Lò” luyện thi lớp 6 mọc lên như nấm, áp lực thi cử thêm nặng nề “Lò” luyện thi lớp 6 mọc lên như nấm, áp lực thi cử thêm nặng nề (17/05/2018)

Học sinh mệt mỏi vì áp lực thi vào lớp 6.Tình trạng dạy thêm, học thêm, luyện thi vào lớp 6 đang diễn ra tràn lan tại nhiều nơi, khiến áp lực của kỳ thi càng trở nên nặng nề.

Bài Giảng mẫu Toán & Phương pháp cho trẻ làm quan với toán mầm non Bài Giảng mẫu Toán & Phương pháp cho trẻ làm quan với toán mầm non (26/03/2016)

Giáo án Môn: Làm quen với toán,Giáo án Mầm non Lớp 3 tuổi - Làm quen với Toán trên trang web:caodangsuphamhanoi.com Những cơ sở định hướng cho việc đổi mới phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non và năng lực đòi hỏi ở giáo viên mầm...

Bài giảng Môn học Phương pháp cho trẻ Làm quen tác phẩm văn học Bài giảng Môn học Phương pháp cho trẻ Làm quen tác phẩm văn học (26/03/2016)

Chăm sóc giáo dục trẻ em ngay từ những tháng năm đầu tiên của cuộc sống là một việc làm hết sức cần thiết và có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp chăm lo đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những con người tương lai của đất nước Việt Nam...

Giáo án âm nhạc – Dạy hát em vẽ luyện thi viên chức mầm non Giáo án âm nhạc – Dạy hát em vẽ luyện thi viên chức mầm non (20/03/2016)

Giáo án âm nhạc - Dạy hát em vẽ - Giáo Dục Mầm Non .Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong...

Tâm lý học trẻ em 2 ( Giáo dục học đại cương) Tâm lý học trẻ em 2 ( Giáo dục học đại cương) (16/12/2015)

Các mặt giáo dục mầm non, Kỹ năng sư phạm mầm non

Tâm lý học trẻ em - Lứa tuổi mầm non Tâm lý học trẻ em - Lứa tuổi mầm non (16/12/2015)

Tâm lý học trẻ em, Lứa tuổi mầm non, Giáo trình tâm lý học trẻ em, Tâm lý lứa tuổi, Trẻ từ 0 đến 6 tuổi, Giáo dục mầm non

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên