Khoa sư Phạm mầm non - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Khoa sư Phạm mầm non - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Giáo dục trẻ  mầm non,Góp phần đào tạo nghiệp vụ cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội,Tham gia nghiên cứu khoa học

Chào mừng các bạn đến với website tuyển sinh ngành sư phạm Hàng ngàn thí sinh đăng ký xét tuyển mỗi năm các hệ cao đẳng sư pham mầm non, cao đẳng sư phạm tiểu học, cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất, trung cáp sư phạm mầm non, trung cấp sư phạm tiểu học, trung cấp sư phạm giáo dục thể chất. Đăng ký xét tuyển miễn phí các ngành.

- Đào tạo sau đại học, là Khoa đầu tiên triển khai nhiệm vụ đào tạo hệ Tiến sĩ Giáo dục Mầm non ở Việt Nam.

- Tổ chức biên soạn và thẩm định các chương trình, giáo trình, đào tạo cử nhân, sau đại học Giáo dục Mầm non trong cả nước.

- Tổ chức nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực thuộc khoa học Giáo dục Mầm non.

-  Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, tư vấn, trao đổi chuyên gia v.v.

CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON - MÃ NGÀNH: 903
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 trong đó:         
–     Khối kiến thức chung (không tính các môn học GDTC và GDQP): 34 tín chỉ (Bắt buộc: 32 tín chỉ, Tự chọn: 2/6 tín chỉ).      
–     Khối kiến thức chung của nhóm ngành: 28 tín chỉ (Bắt buộc: 23 tín chỉ).    
–     Khối kiến thức chuyên ngành: 51 tín chỉ (Bắt buộc: 44 tín chỉ, Tự chọn: 7/15 tín chỉ). 
–     Thực tập sư phạm hoặc tương đương: 7 tín chỉ.
–     Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương: 10 tín chỉ. 
Sinh viên sau khi ra trường sẽ trở thành nguồn nhân lực có trình độ cao tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và giáo dục mầm non trong cả nước.Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Sư Phạm Hà Nội
Điện thoại: 02466812118 -Thầy Trung: 0974 459 158 -Cô Quyên:  0982 333 219

Ngành học : Trung cấp - Cao Đẳng - Đại Học chính quy

 Trung Cấp sư phạm: Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học

 Cao Đẳng sư phạm: Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học

 Đại học sư phạm: Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học

Địa chỉ đào tạo chất lượng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Kiến thức.  Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học cơ bản cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp.

·        Nắm vững hệ thống kiến thức và những thành tựu mới của khoa học giáo dục mầm non để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ em thuộc các đối tượng khác nhau ở các cơ sở giáo dục mầm non.

·        Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành.

·        Bước đầu sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

2. Kỹ năng. Có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển của trẻ em.

·         Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của ngành học.

·         Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ em.

·         Có khả năng cập nhật và vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ.

3. Thái độ.Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

·        Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non;

·        Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

  • Hoa phượng - mua chia xa mai trường thân yêu!

  • Trường Đại học Trực tuyến (Online)

  • Ảnh nghệ thiên nhiên